t-c-anayasa-mahkemesi-m-ecevit-ve-digerleri-basvurusu

T.C. Anayasa Mahkemesi M. Ecevit Ve Diğerleri Başvurusu

Güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayalı olarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasının esası incelenmeden reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkeme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi Başvurusu TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ MEHMET ECEVİT VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2019/20601 Karar Tarihi: 4/11/2020   KARAR Başkan                        : Hasan Tahsin GÖKCAN Üyeler                        …

t-c-anayasa-mahkemesi-a-erdemir-basvurusu

T.C. Anayasa Mahkemesi A. Erdemir Başvurusu

Disiplin cezasına karşı açılan iptal davasında ceza yargılaması sonucu verilen beraat kararının dikkate alınmaması nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.Anayasa Mahkemesi Başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Ahmet Erdemir Başvurusu Başvuru Numarası: 2016/10891 Karar Tarihi: 9/9/2020 KARAR Başkan                      : Kadir ÖZKAYA Üyeler                       : Celal Mümtaz AKINCI          M.Emin KUZ Yıldız SEFERİNOĞLU Basri…

kat-karsiligi-insaat-sozlesmesi-nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsası bulunan üzerine konut yapmak isteyen kişiler, inşaat işiyle uğraşan kişilerle anlaşma sağlayarak yapmayı istedikleri konuta daha kolay yoldan ulaştıkları bir yöntemdir. İnşaat işini yükleniciye bırakan arsa sahibi arsa payını yükleniciye devretmektedir. İnşaat sonunda yükleniciyle arsa sahibi bağımsız bölümleri paylaşmaktadır. Yüklenici de arsa sahibi de hakkı olan bağımsız bölümleri ve niteliklerini…

devre-mulk-sozlesmesi-nedir

Devre Mülk Sözleşmesi Nedir?

Devre mülk, devre mülk satış vaadi, devre tatil sözleşmesi olarak farklı isimlerle sözleşmeler akdedildiği görülmektedir. Bu sözleşmelerin temeli her yıl belirli dönemlerde belirli bir taşınmaz ve taşınmazın bir bölümü üzerinde irtifak hakkının kurulmasıdır. İrtifak hakkı taşınmazın kullanım ve yararlanma haklarını kapsayan bir haktır. Kira ile elde edilen haktan daha geniş olmakla birlikte satın alma ile…

muris-muvazaasi-nedir

Muris Muvazaası Nedir?

Murisin kendi iradesiyle mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yaptığı tasarruf işlemleridir. Muris bu şekilde davranarak ölümünde terekeye dâhil olacak taşınmazın ölümünden önce başkalarına devrini sağlar. Genelde mirasçılardan birine bir taşınmaz bağışlayarak resmi olarak satış sözleşmesi veya ölünceye dek bakma sözleşmesi olarak gösterilmesi durumuyla sıkça karşılaşılmaktadır. Murisin bu muvazaalı işlemleri genel olarak nispi muvazaa türünü oluşturmaktadır. Murisin…

kidem-tazminati

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, kanunda sayılan hallerde iş sözleşmesi sona eren işçiye en az 1 yıl çalışmış olma şartıyla, hizmet süresi (kıdemi) ve aldığı ücret miktarına göre değişen işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir paradır. Kıdem tazminatında ödenecek ücret her tam yıl için işverence 30 günlük giydirilmiş (brüt) ücret üzerinden ödenir. Bir yıldan fazla süreler için de…

icra-dosyasi-kapatilirken-hangi-yontem-tercih-edilmelidir

İcra Dosyası Kapatılırken Hangi Yöntem Tercih Edilmelidir?

Alacaklının borcunu tahsil edebilmek adına başvurduğu icra takibi ödeme emrinin gönderildiği tarihten itibaren yedi gün içinde kesinleşir. Bu durumda icra takibinin sona ermesi için borcun ödenmesi ve icra dosyasının kapatılması gerekmektedir. Bu koşullar altında icra dosyasının kapatılması için iki yöntem bulunmaktadır: İcra Dairesine Doğrudan Ödeme Veya Haricen Ödeme.icra takibi yöntem İcra Dairesine Doğrudan Ödeme Yapılması…

ceza-hukukunda-olaganustu-kanun-yollari-nelerdir

Ceza Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları Nelerdir?

İTİRAZ CMK’ nın 308. Maddesi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na, Yargıtay Ceza Dairelerinden birinin kararına karşı, ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde karara itiraz edebilme yetkisini vermiştir. Otuz günlük sürenin süre tutum dilekçesi ile uzatılması olanaksızdır.  Bu konuda İçtihadı Birleştirme Kararı vardır. Bu otuz günlük süre daire kararı veya daire ilamının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildiği…

koruma-karari-nedir

Koruma Kararı Nedir?

Düzenli ve sağlıklı bir toplumun oluşması için huzurlu ve düzgün bir aile yaşamının varlığı vazgeçilmez bir husustur. Ancak günümüzde hem dünyada hem de özellikle ülkemizde artan aile içi şiddet bu huzurlu ve düzgün aile yaşantısını ne yazık ki olanaksız kılmaktadır. Aile içi şiddete özellikle kadınlar olmak üzere erkekler ve çocuklar da maruz kalabilmektedir. Bu şiddet…

tanima-ve-tenfiz-davalari-nelerdir

Tanıma Ve Tenfiz Davaları Nelerdir?

Günümüz dünyasında iyice artan uluslararası ilişkiler neticesinde yabancılık unsuru taşıyan birçok uyuşmazlık karşımıza çıkmaktadır. Normalde yerel bir uyuşmazlık, uyuşmazlığın olduğu yerin yargı organlarınca çözüme kavuşturulur. Ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar hakkında uluslararası yargı organlarınca çözülmesi sonucu verilen hükmün, bu uyuşmazlıkta taraf olan kişilerin kendi ülkelerinde de sonuç doğurabilmesi için o ülke makamlarınca tanınması ve tenfizi…