ceza-hukukunda-olaganustu-kanun-yollari-nelerdir

Ceza Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları Nelerdir?

İTİRAZ CMK’ nın 308. Maddesi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na, Yargıtay Ceza Dairelerinden birinin kararına karşı, ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde karara itiraz edebilme yetkisini vermiştir. Otuz günlük sürenin süre tutum dilekçesi ile uzatılması olanaksızdır.  Bu konuda İçtihadı Birleştirme Kararı vardır. Bu otuz günlük süre daire kararı veya daire ilamının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildiği…

koruma-karari-nedir

Koruma Kararı Nedir?

Düzenli ve sağlıklı bir toplumun oluşması için huzurlu ve düzgün bir aile yaşamının varlığı vazgeçilmez bir husustur. Ancak günümüzde hem dünyada hem de özellikle ülkemizde artan aile içi şiddet bu huzurlu ve düzgün aile yaşantısını ne yazık ki olanaksız kılmaktadır. Aile içi şiddete özellikle kadınlar olmak üzere erkekler ve çocuklar da maruz kalabilmektedir. Bu şiddet…

tanima-ve-tenfiz-davalari-nelerdir

Tanıma Ve Tenfiz Davaları Nelerdir?

Günümüz dünyasında iyice artan uluslararası ilişkiler neticesinde yabancılık unsuru taşıyan birçok uyuşmazlık karşımıza çıkmaktadır. Normalde yerel bir uyuşmazlık, uyuşmazlığın olduğu yerin yargı organlarınca çözüme kavuşturulur. Ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar hakkında uluslararası yargı organlarınca çözülmesi sonucu verilen hükmün, bu uyuşmazlıkta taraf olan kişilerin kendi ülkelerinde de sonuç doğurabilmesi için o ülke makamlarınca tanınması ve tenfizi…

anayasa-mahkemesine-bireysel-basvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1954 yılından beri temel hak ve özgürlükleri koruma altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf devletlerden biridir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ilişkin hak ihlalleri ve uyuşmazlıkları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aracılığıyla çözmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1987 yılında bireysel başvuruda bulunma hakkını, 1990 yılında zorunlu yargılama yetkisini kullanmaya…