kat-karsiligi-insaat-sozlesmesi-nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsası bulunan üzerine konut yapmak isteyen kişiler, inşaat işiyle uğraşan kişilerle anlaşma sağlayarak yapmayı istedikleri konuta daha kolay yoldan ulaştıkları bir yöntemdir. İnşaat işini yükleniciye bırakan arsa sahibi arsa payını yükleniciye devretmektedir. İnşaat sonunda yükleniciyle arsa sahibi bağımsız bölümleri paylaşmaktadır. Yüklenici de arsa sahibi de hakkı olan bağımsız bölümleri ve niteliklerini…

devre-mulk-sozlesmesi-nedir

Devre Mülk Sözleşmesi Nedir?

Devre mülk, devre mülk satış vaadi, devre tatil sözleşmesi olarak farklı isimlerle sözleşmeler akdedildiği görülmektedir. Bu sözleşmelerin temeli her yıl belirli dönemlerde belirli bir taşınmaz ve taşınmazın bir bölümü üzerinde irtifak hakkının kurulmasıdır. İrtifak hakkı taşınmazın kullanım ve yararlanma haklarını kapsayan bir haktır. Kira ile elde edilen haktan daha geniş olmakla birlikte satın alma ile…

muris-muvazaasi-nedir

Muris Muvazaası Nedir?

Murisin kendi iradesiyle mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yaptığı tasarruf işlemleridir. Muris bu şekilde davranarak ölümünde terekeye dâhil olacak taşınmazın ölümünden önce başkalarına devrini sağlar. Genelde mirasçılardan birine bir taşınmaz bağışlayarak resmi olarak satış sözleşmesi veya ölünceye dek bakma sözleşmesi olarak gösterilmesi durumuyla sıkça karşılaşılmaktadır. Murisin bu muvazaalı işlemleri genel olarak nispi muvazaa türünü oluşturmaktadır. Murisin…

kidem-tazminati

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, kanunda sayılan hallerde iş sözleşmesi sona eren işçiye en az 1 yıl çalışmış olma şartıyla, hizmet süresi (kıdemi) ve aldığı ücret miktarına göre değişen işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir paradır. Kıdem tazminatında ödenecek ücret her tam yıl için işverence 30 günlük giydirilmiş (brüt) ücret üzerinden ödenir. Bir yıldan fazla süreler için de…

icra-dosyasi-kapatilirken-hangi-yontem-tercih-edilmelidir

İcra Dosyası Kapatılırken Hangi Yöntem Tercih Edilmelidir?

Alacaklının borcunu tahsil edebilmek adına başvurduğu icra takibi ödeme emrinin gönderildiği tarihten itibaren yedi gün içinde kesinleşir. Bu durumda icra takibinin sona ermesi için borcun ödenmesi ve icra dosyasının kapatılması gerekmektedir. Bu koşullar altında icra dosyasının kapatılması için iki yöntem bulunmaktadır: İcra Dairesine Doğrudan Ödeme Veya Haricen Ödeme.icra takibi yöntem İcra Dairesine Doğrudan Ödeme Yapılması…