ise-iade-davasi-nedir

İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Davası; İşveren tarafından haksız yere işten çıkarılan işçi çıkarıldığı işyerine geri dönmek amacıyla İş Kanunu’nun kendisine tanıdığı hakka dayanarak işe iade davası açabilmektedir. Belirtmek gerekir ki işe iade davası sadece işçiye tanınan bir haktır ve İş Kanunu hükümlerine göre bazı şartlara tabi tutulmuştur.  Bu şartlar:  İş yerinde en az 30 işçi çalışıyor olması…

genel-haciz-talebi-nedir

Genel Haciz Talebi Nedir?

Genel Haciz Talebi; İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen genel haciz yolu ile takip, para ve teminat alacakları için başvurulan bir takip yoludur. Alacaklının bu takibi başlatabilmesi için elinde herhangi bir belgeye gerek yoktur. Bu bakımdan genel haciz yoluyla takip en çok tercih edilen takip yoludur. İcra takibinin kesinleşip kesinleşmemesi her takip yolu bakımından farklılık göstermekle…

vergi-suc-ve-kabahatleri-nelerdir

Vergi Suç ve Kabahatleri Nelerdir?

Devletin; kamu hizmetlerini sürdürebilmesi, ülke iç ve dış güvenliğini tesis edilebilmesi, çalışanların maaşlarının yatırılabilmesi ve buna benzer pek çok sebepten ötürü vatandaşlarından vergi alması gerekmektedir. Anayasamızın 73. Maddesi “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” şeklinde düzenleme yaparak alınması lazım gelen vergilerin yasal zeminini oluşturur. Verginin kanunlarda öngörüldüğü şekilde toplanması sayesinde…

ceza-hukukunda-basit-yargilama-usulu-nedir

Ceza Hukukunda Basit Yargılama Usulü Nedir?

Basit Yargılama Usulü, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Adli para cezası ve/veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda Basit Yargılama Usulünün uygulanmasına karar verilebilir. Mahkemece iddianamenin taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde beyan ve savunmalarını yazılı olarak bildirilmesi istenir. Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilir. Ayrıca toplanması gerekli…

kamu-gorevlisinin-ozluk-haklarinin-iadesi-davasi-nedir

Kamu Görevlisinin Özlük Haklarının İadesi Davası Nedir?

Kamu Görevlisinin Özlük Haklarının İadesi Davası Nedir? Devlet memuru bir şekilde kamu görevinden çıkarılmış ve idarenin tesis etmiş olduğu işlemin iptali davası ile mesleğine iade edildiğinde; memurun çalıştığı kurum, memurun görevden ayrı kaldığı sürelere ilişkin maaşını faizi ile birlikte iade etmek zorundadır. Yoksun kalınan maddi hakların iadesi aslında devlet memurluğundan çıkarılma veya açığa alınma ile…