ankara-vergi-hukuku-avukati

Ankara Vergi Hukuku Avukatı

Ankara Vergi Hukuku Avukatı Nedir? Ankara Vergi Hukuku Avukatı; Vergi genel anlamıyla kamu hizmetlerinin giderlerini karşılamak amacıyla devletlerin egemenlik güçlerine dayanarak belirleyip topladıkları paradır. Vergi hukuku da bu toplanacak paranın hangi esaslarla, hangi oranlarla ve nasıl toplanacağını, toplanamadığında nasıl yaptırımlar uygulanacağını düzenleyen oldukça detaylı bir hukuk dalıdır. Bu düzenlemelerin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu, Amme…

ankara-sirket-avukati-ve-sirketler-hukuku

Ankara Şirket Avukatı ve Şirketler Hukuku

Ankara Şirketler Hukuku Avukatı Ankara Şirket Avukatı ve Şirketler Hukuku ; sıkı ilişkiler içerisinde olduğu Ticaret hukuku bünyesinde yer alır ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, tip değiştirmesi, devredilmesi, tasfiyesi, iflası gibi konuları ve aynı zamanda da ticaret şirketlerinin gerçek, tüzel kişilerle olan hukuki ilişkilerini düzenleyen oldukça detaylı bir hukuk dalıdır. Ankara Şirket Avukatı ve…

ankara-spor-hukuku-avukati

Ankara Spor Hukuku Avukatı

Ankara Spor Hukuku Avukatı Nedir? Ankara Spor Hukuku Avukatı, Spor hukuku; kulüplerin, ulusal uluslararası spor federasyonlarının, sporcuların ve benzeri kuruluş veya kişilerin birbirleriyle olan sportif etkinliklerini,  ilişkilerini düzenleyen, spor alanında özgürlüğün ve rekabetçi alanın oluşmasını amaçlayan bunun gerçekleşmesi amacıyla da uyulması gereken kuralları belirleyen hukuk dalıdır. Spor hukuku yaygın olarak sponsorluk sözleşmeleri, spor organizasyonlarının kendi…

ankara-miras-hukuku-avukati

Ankara Miras Hukuku Avukatı

Ankara Miras Hukuku Avukatı Nedir? Ankara Miras Hukuku Avukatı; Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüne denk tutulan bir durumun varlığı halinde (gaiplik kararının alınması, ölüm karinesinin varlığı gibi), kişinin sağlığında sahip olduğu miras olarak bırakılmaya elverişli malvarlığı değerlerinin (mutlak hak ve özel hukuk kişilerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükler) ve zilyetliğin(MK. 599/2) akıbetinin ne…

ankara-idare-hukuku-avukati

Ankara İdare Hukuku Avukatı

Ankara İdare Hukuku Avukatı Hangi Alanlarla İlgilenir? Ankara İdare Hukuku Avukatı; idare hukuku, kamu hizmetlerini hayata yansıtmak ve kamu yararını gerçekleştirmek amacını taşıyan idarenin teşkilatlanması ve faaliyetlerini düzenleyen, bireye tanınan haklar ve özgürlükler ile devlete tanınan ayrıcalıklar ve statüleri dengelemeye çalışan hukuk dalıdır. Belirtmek gerekir ki idare devlet gücü ve yetkilerine sahip olmasından mütevellit bireylerin…