turk-hukukunda-multeci-ve-siginmacilara-taninan-hak-ve-hurriyetler-nelerdir

Türk Hukukunda Mülteci Ve Sığınmacılara Tanınan Hak Ve Hürriyetler Nelerdir?

Türk Hukukunda Mülteci Ve Sığınmacılara Tanınan Hak Ve Hürriyetler Nelerdir? Mülteci veya sığınmacı kavramları ne anlama gelmektedir? Tarih boyunca insanlık birçok amaç uğruna mücadele etmiştir. Bu mücadeleler sırasında şiddetin sınırlarının aşılması sonucu savaşlar ortaya çıkmaktadır. Savaşlar genel olarak devletler arasında çıkmasına rağmen asıl mağdur olanlar savaşan devletlerin halklarıdır. Savaşlardan kaynaklı olarak zarar görmekten çekinen kişiler…

trafik-kazalarinda-tazminat-ve-ceza-dava-sureci-nasil-isler

Trafik Kazalarında Tazminat ve Ceza Dava Süreci Nasıl İşler?

Trafik Kazalarında Tazminat Ceza Dava SüreciTrafik Kazalarında Tazminat ve Ceza Dava Süreci Nasıl İşler? Trafik Kazalarından Doğan Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkemeler Nerelerdir? Genel yetki kuralı; kanunda aksi düzenlenmemişse dava açıldığında davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Davalı birden fazla ise bunlar davalıların yerleşim yerleri arasında seçim yapılabilir.Trafik Kazalarında Tazminat Ceza Dava Süreci Haksız fiillerde yetkili mahkeme…

insan-ticareti-sucu-ve-cezasi-nedir

İnsan Ticareti Suçu ve Cezası Nedir?

İnsan Ticareti Suçu ve Cezası Nedir? İnsan Ticareti Suçu ve Cezası Nedir?  Türk Ceza Kanunun 80. maddesinde İnsan ticareti suçu düzenlenmiştir. Zorla çalıştırmak, bazı hizmetleri vermeye mecbur etmek, fuhuş yaptırmak, esaret veya benzeri uygulamalara maruz bırakmak veya beden organlarından bazılarının verilmesine razı etmek amacıyla kadın, çocuk veya diğer insanların tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer…

lojman-tahliye-davalari-nedir

Lojman Tahliye Davaları Nedir?

Lojman Tahliye Davaları Nedir? Lojman Tahliye Davalarına Dair Genel Bilgi 1984 yılında senesinde yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yasası, Kamu konutlarından yararlanma şartlarını ve lojmanlardan tahliye edilmeye dair konuları düzenlemiştir. Kamu Konutları Yasası kapsamında çıkarılan yönetmelikler aracılığı ile farkı kamu kuruluşlarına ait lojmanlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Lojman Tahliye Davaları Nedir Lojman Tahliyesinin Usulü Ve Süresi İlgili…

cek-senet-bono-veya-police-de-kambiyo-senetlerinde-zaman-asimi-ne-kadardir

Çek, Senet (Bono) veya Poliçe de (Kambiyo Senetlerinde) Zaman Aşımı Ne Kadardır?

Çek, Senet (Bono) veya Poliçe de (Kambiyo Senetlerinde) Zaman Aşımı Ne Kadardır? Kambiyo Senedi Nedir? Kambiyo senetlerinde zamanaşımı sürelerinden önce kambiyo senetlerinin ne olduğundan ve ortak özelliklerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Genel anlamıyla kambiyo Türk Dil Kurumu tarafından “Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya bir yerden toplanan para ve para yerine geçen…

vergi-cezalarini-kaldiran-haller-nelerdir

Vergi Cezalarını Kaldıran Haller Nelerdir?

Vergi Cezalarını Kaldıran Haller Nelerdir? Vergi Cezaları Nedir? Vergi cezalarını gerektiren olaylar, vergi incelemesine yekli olan kişiler ve vergi dairelerince tespit edilir. Vergi cezaları, vergi mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesilir. Vergi cezaları ceza ihbarnamesi aracılığıyla mükellefe tebliğ olunur. Vergi cezaları genel olarak para cezası olarak düzenlenmiştir. Fakat bazı kamu düzenini ihlal eden suçlar…

subay-astsubay-atama

Subay ve Astsubay Atamaları Dava Süreci

Subay ve Astsubay Atamaları İle İlgili Dava Süreci Subay Astsubay Atamaları Hangi Kıstaslara Göre Yapılır? Subay ve astsubay atamaları yapılırken yürütülen milli savunma hizmetinin aksamamasına önem gösterilmektedir. Ayrıca ülkenin bulunduğu ekonomik, sağlık ve iklim gibi durumlarda göz önüne alınır. Ataması yapılacak kişinin mesleki eğitimi, sağlık durumu, zaruri sebepleri ve isteğine bağlı olarak ataması yapılır. Subay…

kacak-akaryakit-nedir-yaptirimlari-nelerdir

Kaçak Akaryakıt Nedir? Yaptırımları Nelerdir?

Kaçak Akaryakıt Nedir Yaptırımları Nelerdir A.Genel Tanım: Kaçak Akaryakıt Nedir Yaptırımları Nelerdir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu konuyu düzenlerken ve yaptırıma tabi tutarken Kçk. Ptrl. Tspt. Ve Tsfy. Dair Usl. Ve Ess. Hkkn. Yön.’ten ve 5607 sayılı KMK’ndan faydalanır. Kaçak akaryakıtı ve yaptırımlarını anlatmadan önce akaryakıtın tanımını yapmakta fayda vardır. İlgili yönetmeliğe göre akaryakıt; benzin…

Gümrük Hukukunda Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Konu Olmayan Alacaklar Nelerdir?

Gümrük Hukukunda Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Konu Olmayan Alacaklar Nelerdir? Uzlaşma Nedir? Uzlaşmanın Faydası Nedir? Gümrük Hukukunda Uzlaşma idare ile vergi yükümlüleri arasında ortaya çıkan ihtilafların yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini öngören bir müessesedir. Gümrük hukukunda uzlaşma Gümrük Kanununun 244. maddesinde ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.Gümrük Hukukunda Uzlaşma Uzlaşma, yargı yoluna…

Fuhuş Suçu ve Cezası Nedir?

Fuhuş Suçu ve Cezası Nedir? 1) Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Suçu Türk Ceza Kanunun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olan bu suç türü, toplumun ahlak anlayışına aykırı hareketler içerdiği için cezalandırılma gereği duyulmuştur. Tanımsal olarak bir kişi ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek fuhuş suçunu oluşturmaktadır. Hukuk sistemi olarak fuhuş suçu cezalandırılmamakla birlikte…