istihkak-davasi-nedir

İstihkak Davası Nedir?

İstihkak Davası Nedir ? İstihkak davası nedir İstihkak sözcüğü kelime anlamı olarak, hak kazanılan şey anlamına gelmektedir. İstihkak davası ise üzerinde hak iddia edilen taşınır veya taşınmaz malın kime ait olduğunu tespit etmeye ve mal üzerindeki çekişmeye yönelik başvurulan dava türüdür. İstihkak davası Türk Hukuk sisteminde birden çok alanda kendine yer bulmuştur. İstihkak davası birden…

dolandiricilik-sucu-nedir

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

1.Dolandırıcılık Suçu Nedir? Dolandırıcılık Suçu Nedir günlük hayatta pek çok kez karşımıza çıkabilmektedir. Kanun koyucu bu suç sebebiyle oluşabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla Ceza Kanunu’nun 157. ve 159. maddeleri arasında bu suçu yaptırıma bağlamıştır.  Ceza Kanununda bulunan düzenlemelerde suçun basit hali, nitelikli hali ve daha az cezayı gerektiren haller bulunmaktadır. Dolandırıcılık Suçu Nedir Dolandırıcılık Suçunun işlenebilmesi…

babalik-davasi-nedir

Babalık Davası Nedir?

Babalık Davası Nedir? 1. Babalık Davası Nedir Çocuk ile Babalık İlişkisi Nasıl Kurulur? Türk Medeni Kanuna göre çocuk ile analık ilişkisi doğumla kurulur. Ancak çocukla babalık ilişkisi doğumla kurulmaz. Kanuna göre çocukla babalık ilişkisi birden fazla yolla mümkün olabilir. Bunlar babanın çocuğun anasıyla evli olması, babanın çocuğu tanıması ve babaya babalık davası açılması diğer bir…