imar-plani-nedir-nasil-ilan-ve-itiraz-edilir

İmar Planı Nedir? Nasıl İlan ve İtiraz Edilir?

İmar Planı Nedir? Nasıl İlan ve İtiraz Edilir? İmar Planı Nedir? İmar Planı Ülkemizde şehir ve yerleşim alanlarının düzenli ve planlı olması toplumun sosyoekonomik ve kültürel hayatının aynası niteliğindedir. Özellikle son yıllarda ülkemizin yapısal bir değişimden geçtiği ortadadır. Hızlı nüfus artışı, köyden kente göçün engellenememiş olmasıyla boy gösteren düzensiz kentleşme, gecekondulaşma ve daha birçok sorunun…

dopingle-mucadele-duzenlemeleri

Dopingle Mücadele Düzenlemeleri

Dopingle Mücadele Düzenlemeleri Bir spor yarışması sırasında, vücuda üstün güç ve devinim sağlamak amacıyla yarışmadan önce kullanılan güçlendirici, uyarıcı ilaçlar doping olarak adlandırılır. 1989 yılında Avrupa konseyi tarafından hazırlanan ve 1993 yılında ülkemizde onaylanan Dopingle Mücadele Sözleşmesi ve 2005 yılında UNESCO tarafından hazırlanan 2007 yılında ülkemizde onaylanan Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme ile doping kullanımının…

hava-araci-ipotegi-nedir

Hava Aracı İpoteği Nedir?

Hava Aracı İpoteği Nedir? Hava Aracı Nedir? Hava Aracı İpoteği işlemlerini tanımlamadan önce hangi araçların ipoteğinin yapılacağına bakmak yerinde olacaktır. Hava aracı kavramını her ülkenin farklı yorumlaması mümkündür zira hava yolu taşımacılığıyla ilgili imzalanmış olan ve bizim de tarafı olduğumuz Montreal Sözleşmesi hava aracının ne olduğunun tanımını yapmamıştır. Bu sebeple hava aracını tanımlamak için iç…

istirdat-davasi-nedir

İstirdat Davası Nedir?

İstirdat Davası Nedir? İcra davası sonucu borçludan herhangi bir sebebe dayanmaksızın alınan paranın, borçlu tarafından geri ödenmesi amacıyla açılan dava türüne istirdat davası denmektedir. İcra takibine itiraz etmemiş veya itirazı kaldırılmış olan kişiler, alacaklı olduğunu iddia eden kişilere borcun edası mahiyetinde kısmen ya da tamamen ödeme yapmış ise ödemenin yapılmasından itibaren 1 yıl içerisinde ödediği…

isverenin-hakli-nedenle-derhal-fesih-hakki

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Fesih Hakkı, kanunda dört farklı madde halinde sayılmıştır. İşveren işçinin iş akdini dört ana sebeple haklı olarak feshedebilir. İşverenin bildirimsiz haklı feshi bu dört sebepten ibaret değildir. Bu sebeplerin dışında da işveren tarafından haklı fesih gerçekleştirilebilir. Taraflar ayrıca kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayacak şekilde sözleşme veya toplu sözleşme ile…

kiymetli-evrak-nedir-cesitleri-nelerdir

Kıymetli Evrak Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Kıymetli Evrak Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Kıymetli Evrak Tanımı Türk Ticaret Kanunu madde 645; “Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.” şeklinde kıymetli evrağın tanımını yapmıştır. Bu tanım doğrultusunda kıymetli evraktaki hak senede sıkı sıkıya bağlıdır ve senetten ayrı şekilde ileri sürülemez. Kanun hem tanımını yapmış…

nafaka-nedir

Nafaka Nedir?

Nafaka Nedir? Nafaka, Aile Hukukundan kaynaklanan maddi bir yükümlülüktür. Genellikle eşlerin boşanmaları sırasında talep edilen nafaka, Ayrıca aile içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan alt soy, üst soy ve kardeşler tarafında da talep edilebilmektedir. Nafaka Çeşitleri Nelerdir? Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan 4 çeşit nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar; Yardım , Tedbir , İştirak  ve Yoksulluk Nafakasıdır. Bu…

polis-disiplin-cezalari-nelerdir

Polis Disiplin Cezaları Nelerdir?

Polis Disiplin Cezaları Nelerdir? 1) Polis Disiplin Cezaları Disiplin cezaları kamu menfaatine yapılan işlemlerin, verimliliğinin ve düzeninin sağlanması amacıyla kamu personellerine uygulanan idari yaptırımlardır. Disiplin cezaları, caydırıcılığı ve cezalandırılması bakımından, ceza hukukundaki yaptırımlarla benzerlik göstermektedir. 2) Polislere Uygulanan Disiplin Cezaları Nelerdir? Emniyet teşkilatında çalışan, her sınıftaki kamu görevini yerine getiren, personel için uygulanacak disiplin cezaları…

vasilik-nedir

Vasilik Nedir?

Vasilik Nedir? Vesayet Nedir? Kimler Vesayet Altına Alınır? Vasilik Nedir, kişilerin devlet tarafından korunmasını, iş ve işlemlerinin denetim altında olmak koşuluyla tayin edilen kişilerce veya organlarca yapılmasını sağlayan hukuki bir kurumdur. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Türk Medeni Kanununa göre vesayet altına alınacak kişiler şunlardır: 18 yaşından küçük olup, velayet…