uluslararasi-kolluk-teskilatlari

Uluslararası Kolluk Teşkilatları

 Uluslararası Kolluk Teşkilatları Uluslararası Kolluk Teşkilatları; Dünyada meydana gelen politik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, malların, hizmetlerin, sermayenin ve şahısların daha serbest dolaşması nedeniyle birden fazla ülkeyi ilgilendiren sınır ötesi suçlarda artış olduğu gözlemlenmektedir. Organize suçlar bağlamındaki bu artış neticesinde suç örgütleri arasındaki organik ilişkilerin daha karmaşık hale gelmesi; ulusal ve uluslararası seviyede suçla mücadele…

sosyal-medya-suclari-nelerdir

Sosyal Medya Suçları Nelerdir?

Sosyal Medya Suçları Nelerdir? Genel Olarak Sosyal Medya Suçları Bilişim suçlarından ayrı olarak sosyal medya suçları aslında Türk Ceza Kanunu’nda doğrudan ayrı madde olarak düzenlenmemiş, değişen ve gelişen hayatın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bazı suçların bilişim araçları kullanılarak işlenmesi halinde o suçun nitelikli halini oluşturması ve daha ağır yaptırımlara sebep olması şeklinde düzenlenmiştir. Sosyal medya vasıtasıyla…

parada-sahtecilik-sucu-ve-cezasi

Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası  Parada Sahtecilik Nedir? Parada Sahteciliğin Önlenmesinin Önemi Nedir? Parada sahtecilik, izinsiz ve yetkisiz olarak madeni para yapmak veya kâğıt para basmak suretiyle işlenen sahtekârlık suçudur. Para basmak, piyasadaki nakit paranın miktarını belirlemek Merkez Bankalarının görevi ve yetkileridir. Piyasadaki paranın miktarı paranın değerini etkilediğinden dolayı bu yetkiler sadece Merkez Bankalarına bırakılmıştır.…

lisansi-iptal-edilen-petrol-istasyonu

Lisansı İptal Edilen Petrol İstasyonu

Lisansı İptal Edilen Petrol İstasyonu Genel Bilgi Petrol İstasyonu lisansı sona erme, iptali durumları Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te düzenlenir. EPDK işin ehemmiyeti sebebiyle hem lisansları zor şartlarda vermekte hem de sonrasında sıkı bir denetime tabi tutmaktadır. Bu bağlamda…

hakaret-sayilmayan-kelimeler-nelerdir

Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir?

Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir? Hakaret Suçu Nedir? Hakaret Suçu Nasıl Oluşur? Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun şerefe karşı suçlar isimli 8. bölümünde 7 madde halinde düzenlenmiştir. Hakaret suçu belli bir somut olgunun kişiye isnat edilmesi veya genel ve soyut olarak kişinin rencide edilmesi ve değersizleştirilmesi yoluyla işlenebilir. Bunun yanı sıra suç salt hareket suçu olduğu…

bosanma-davasi-nerede-acilir

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma Davası Nerede Açılır? Türk Medeni Kanunu’nun ikinci bölümünde düzenlenen boşanma davası eşlerden birinin zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebeplerinden birini veya birkaçını ileri sürerek açabileceği evlilik birliğinin sonlandırılmasını esas alan dava türüdür. Evliliğin sonlandırılması ile hâkim yalnızca…

askeri-ceza-kanunda-yapilan-degisiklikler

Askeri Ceza Kanunda Yapılan Değişiklikler

Askeri Ceza Kanunda Yapılan Değişiklikler Askeri Ceza Kanunda Yapılan Değişiklikler 1930 yılında yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu, askerliğin önemli bir kamu hizmeti olmasından kaynaklı daima güncel tutulmaya çalışılmıştır. Askeri suçlara ve suçların cezalarına dair önemli düzenlemeler içeren bu kanununda değişiklik yapma yetkisi TBMM’dedir. Bu çerçevede 26.05.2021 tarihinde 100 milletvekilinin imzası ile Askeri Ceza Kanunu için…

ankara-ilac-hukuku-avukati

Ankara İlaç Hukuku Avukatı

Ankara İlaç Hukuku Avukatı Ankara İlaç Hukuku Avukatı İlaç denildiğinde akla ilk olarak hastanelere ve 1. derece Sağlık Kuruluşlarına başvurulan hastalıkları sebebiyle verilen ilaçlar gelir. Ancak ilaçlar düşünülenin aksine çok daha karmaşık ve bilinçsiz veya yanlış kullanıldığında olumsuz sonuç doğurabilecek niteliktedir. Örneğin; Coumadin isimli kan sulandırıcı ilaç özellikle K vitamini ile etkileşime geçmekte ve kan…

21-faizsiz-konut-sirketleri-neden-kapatildi-parami-nasil-geri-alirim

21 Faizsiz Konut Şirketleri Neden Kapatıldı? Paramı Nasıl Geri Alırım?

Faizsiz Konut Şirketleri 21 Faizsiz Konut Şirketleri Neden Kapatıldı? Paramı Nasıl Geri Alırım? Faizsiz Konut Şirketleri Neden Kapatıldı? Faizsiz Konut Şirketleri 02.07.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumuna intibak etmek üzere başvuruda bulunan şirketler tarafından tevdi edilen bilgi, belge, kurum denetim personeli tarafından yapılan inceleme…

hekimin-ilacla-tedavide-ceza-sorumlulugu

Hekimin İlaçla Tedavide Ceza Sorumluluğu

Hekimin İlaçla Tedavide Ceza Sorumluluğu Hekimin ceza sorumluluğu ilaçla uyguladığı tedavide kural taksirle sorumluluktur. Öncelikle Hekimin kastı olmadığı düşüncesi üzerinde durulur. Bu sebeple ilaçla uygulanan tedavi sonrası ölüm veya yaralama meydana gelirse taksirle öldürme, taksirle yaralama suçlarından ceza sorumluluğuna gidilir. Yaralama olaylarında ise yapılan araştırmalar ilaç ile tedavi sırasında meydana gelen hataların yüzde 12’sinin hayati…