Şike, Teşvik ve Yasadışı Bahis Suçları

Şike, Teşvik ve Yasadışı Bahis Suçları

Şike, Teşvik ve Yasadışı Bahis Suçları Şike, Teşvik Ve Yasadışı Bahis Suçları 6222 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerle daha önce ceza hukuku bakımından adli suç oluşturmayan sadece spor federasyonlarının ceza ve disiplin talimatlarında disiplin suçu olarak yaptırıma bağlanmış olan ‘’şike, teşvik primi verilmesi’’ gibi eylemler spora verdikleri önemli ölçüdeki zararlar göz önünde tutularak ceza hukuku kapsamında…

Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni İle İlgili Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri Nelerdir?

Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni İle İlgili Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri Nelerdir?

Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni İle İlgili Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri Nelerdir?  Bir yapıyı inşa etmeye başlamak için alınması gereken belgeye yapı ruhsatı denir, yapının inşası bittikten sonra kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgeye ise yapı kullanma izin belgesi denir. Yapı ruhsatı ve kullanma izni halk arasında yaygın olarak “iskân”, “oturma izin…

Geçici Görevden Uzaklaştırma-Açığa Alınma- Kamu Görevinden Çıkarma

Geçici Görevden Uzaklaştırma-Açığa Alınma- Kamu Görevinden Çıkarma

Görevden Uzaklaştırma Geçici Görevden Uzaklaştırma – Açığa Alınma – Kamu Görevinden Çıkarma Geçici Görevden Uzaklaştırma Yazı İçerikleri 1)Geçici olarak Görevden Uzaklaştırma Nedir? 2) 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Kapsamında Görevden Uzaklaştırma 3) 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Kapsamında Görevden Uzaklaştırma 4) 657 Sayılı Devlet Memurları…