Mdm Dark Logo
16 Ocak 2022

Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Suçu Nedir? Tehlikeli Madde Nedir? Tehlikeli madde kimyasal bileşenlerden oluşan çevreye, canlılara zararlar verebilen maddelerdir. Canlılar üzerinde olumsuz etkiler bıraktıkları gibi ölümcül sonuçlar da doğurabilir. Tehlikeli maddeler katı, sıvı, gaz hallerinde bulunurlar. Tehlikeli Maddeleri […]
16 Ocak 2022

Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası

Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası Noterlik Nedir? Hukukumuzda noterlik, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Noterlik, hukuk güvenliğini sağlamak ve çıkan uyuşmazlıkları giderebilmek için yapılan işlemleri belgelendiren ve kamu hizmeti özelliği taşıyan bir kurumdur. Noterlerin aleyhine maddi […]
16 Ocak 2022

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi Mirastan feragat sözleşmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 528. Maddesinde yer edinmiştir. Bu maddeye göre; miras bırakan, bir mirasçıyla karşılık olmadan veya karşılık bekleyerek mirastan feragat sözlesmesi yapabilir. Mirastan feragat eden tarafın mirasçılık sıfatı […]
16 Ocak 2022

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası Kira Tespit Davası Nedir? Kira tespit davası, Türk Borçlar Kanunu madde 344 ve 345’te yer edinmiştir. Hem kiracı hem de kiraya veren tarafından açılabilen, kira bedelinin yeniden talep edilmesi istemi sonucu açılan bir davadır. […]
error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!