Ceza Hukuku

Ankara Asliye Ceza Avukatı

ankara-asliye-ceza-avukati

Ankara Asliye Ceza Avukatı, Mahkemede yargılamaya başlanmadan önce hukuki takip ve usuli işlemlerin yapılmasında görevli avukattır.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi:

5235 S.K. Madde 11 – Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

Asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçların yargılanması aşamasında hukuki destek ve ayrıca bu suçların soruşturma aşamasında henüz asliye ceza mahkemelerinde yargılamaya başlanmadan önce hukuki takip ve usuli işlemlerin yapılması Ankara Asliye Ceza Avukatının görevidir.

Ceza dosyasında hakkında suçlamalar bulunan (şüpheli, sanık) veya mağdur olup sorumluların cezalandırılmasını talep eden (müşteki, suçtan zarar gören, katılan) şahıslara,

Soruşturmada:

 • İfade alma işlemleri,
 • Yakalama,
 • Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz
 • Uzlaşma, ön ödeme işlemleri,
 • Ev, araç, işyeri, depo vb. arama kararları,
 • Gözaltına Alınma,
 • Tutuklama ve Tutuklamaya itiraz,
 • İddianame sunulması,
 • İddianamenin iadesi,
 • Tekrar iddianame sunulması,

Kovuşturmada:

 • İddianamenin kabulü
 • Tutuklamaya itiraz
 • Mahkemeye beyan sunulması veya savunma yapılması
 • Duruşmada temsil
 • Delil toplama
 • Delillerin ve Yargı İçtihatlarının mahkemesine sunulması
 • HAGB’ ye itiraz veya diğer itirazlar
 • Kanun yollarına gidilmesi

Şeklinde hukuki işlemler gerçekleştirilir.

Müşteki, katılan, şüpheli, sanık hakkında adli işlemlerin yapılması sırasında Ankara Asliye Ceza Avukatı ile temsil edilme büyük ölçüde kolaylık sağlayıp hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.