Devremülk Hukuku

Ankara Devre Mülk Avukatı

ankara-devre-mulk-avukati

Ankara Devre Mülk Avukatı

Ankara Devre Mülk Avukatı, Devre Mülk Sözleşmeleri; genellikle Devre Mülk Satış Vaadi Sözleşmesi adı altında geleceğe dönük olarak irtifak hakkı sağlayan sözleşmelerdir. İrtifak hakkı mülkiyet hakkı kadar kapsamlı olmayan ama kira hakkından daha fazla haklar sağlayan bir sınırlı ayni haktır.

Devre Mülk Satış Vaadi Sözleşmelerinin daha çok tatil yerleri ile turizm ve sağlık merkezlerinin dönemlik olarak kullanılması amacıyla imzalandığını görmekteyiz.

Devre Mülk Satış Vaadi çok sıkı şekil şartları içeren bir sözleşme ile yapılmalıdır.

Bunun yanı sıra hakkın tapuya şerh edilmesi şarttır. Eğer satış vaadi şeklinde düzenlenmişse sözleşmenin noterde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu şartlara uymayan Devre Mülk Satış Vaadi geçersizdir. Geçersiz sözleşme dolayısıyla yapılan ödemeler iade edilir. Ancak satıcı geçersiz sözleşmeye dayanamaz.

Sözleşme Yargıtay Kararları gereği kapıdan satış sözleşmesi niteliğindedir ve tüketici tarafından ilk kullanımında muayene edildiği ve bu suretle ilk kullanımından itibaren cayma hakkının kullanılabileceği kabul edilmiştir. Bunun yanında inşaatın tamamlanamaması iptal ve cayma hakkının kullanılması yolunu açar.

Devre Mülk Satış Vaadi Sözleşmesinin iptalinin sağlanması için; Tüketici Mahkemelerinde dava açılabilir. Ancak dava açılmadan önce arabuluculuk şartının yerine getirilmesi gerekir. Dava sürecinin bir avukat tarafından yürütülmesinde fayda vardır. Zira birçok şekil şartını içeren bir sözleşmenin iptali sağlanacağı için hem sözleşme şartlarının hem ilgili mevzuatların bilinmesi zaruridir. Ayrıca görevli ve yetkili mercilerde dava açılarak hakkın en yakın sürede elde edilmesi sağlanabilir.

İLGİLİ MEVZUATLAR:

  • TÜKETİCİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
  • DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

DEVRE MÜLK HAKKINDAKİ YAZILARIMIZ: