Enerji Ve Madencilik Hukuku

Ankara EPDK Avukatı

ankara-epdk-avukati

Makale Başlıkları

Ankara EPDK Avukatı

Ankara EPDK Avukatı; EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun kısaltılmış şekli olup Ankara EPDK Avukatı olarak elektrik, petrol, doğal gaz ve LPG gibi piyasalarda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen üretim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, ithalat-ihracat vb. konularda gerekli hukuki süreçlerin tespiti, takibi, sözleşmelerin hazırlanması veya kontrol edilmesi gibi tüm bu hukuki süreçlerde en iyi ve en hızlı çözümleri sunmaktadır.

EPDK avukatı olarak doğal gaz, elektrik, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet göstermek isteyen üretim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, ithalat-ihracat, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu anonim veya limited şirketlerine verilen hizmet alanlarımızdan bazıları;

  • Doğalgaz üretimi, dağıtımı, toptan satışı, depolaması, ithalat-ihracatı
  • Petrol rafinaj, işleme, depolama, iletim, ihrakiye ve serbest kullanıcı
  • Akaryakıt dağıtımı ve taşıması
  • Anonim, limited şirketlerin veya bayilerin LPG taşıma, dağıtım, depolama, otogaz bayilik, LPG tüpünün imalatı, muayenesi, dolumu, bakımı ve tamiri gibi konularda çalışan limited ve anonim şirketlerinin ana sözleşmelerinin müvekkillerin istek ve ihtiyaçlarına göre hazırlanması veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin hukuki olarak kontrol edilmesi
  • Avukatlık hizmetimiz kapsamında hazırladığımız sözleşmelerin müvekkillerimizin menfaatlerine uygun olarak değiştirilmesi veya menfaatlerine uygun olarak tekrardan yazılması
  • Gerekli lisans ve sertifikaların EPDK nezdinde alınmasına hukuken yardımcı olma
  • Şirketlerin kuruluş ve faaliyetlerine başlaması kapsamında EPDK ve diğer resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması
  • Özellikle lisans başvurularının EPDK nezdinde yapılabilmesi için gerekli evrakların hazırlanması ve idare ile yapılacak sözleşmelerin müvekkil ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hazırlanması konusunda hukuken yardımcı olacağız.

Yukarıda belirttiklerimiz yanında ayrıca kurum tarafından verilen adli para cezalarına itiraz etmede, kurumlar tarafından alınan tedbirlerin kaldırılması için gereken başvuruların yapılmasında, kurum tarafından faaliyetin durdurulmasının iptali veya yetkilendirmenin iptali için dava açılmasında ve enerji hukuku ile alakalı her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere gerekli hukuki destek verilmektedir.

NOT: EPDK tarafından verilen idari para cezalarına karşı önce EPDK’ye itiraz daha sonrasında idare mahkemesinde açılacak iptal davasında da MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak gerekli hukuki hizmet verilmektedir.