Aile Hukuku

Boşanma Davası Masrafı 2021

bosanma-davasi-masrafi-2021

Boşanma Davası Masrafı 2021

Boşanma davalarına bakan avukatların avukatlık ücretleri boşanma davasının zorluğuna ve delillerin yoğunluğuna göre değişmekte olup bu davalarda ücret belirlenirken 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) esas alınmaktadır. Belirtmek gerekir ki AAÜT de belirtilen ücretler taban ücretler olup üst limit mevcut değildir.

Bu bakımdan bir avukatın bakacağı boşanma davasında alabileceği minimum ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiş olan ücret olurken işin zorluğu ve delillerin yoğunluğuna göre avukat Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiş olan ücretten daha fazlasını da talep edebilecektir.

2021 Yılı Boşanma Davası Ücretleri

Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olmakla beraber Aile Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri sıfatıyla boşanma davalarında görevli olacaktır.

Buna göre 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine (AAÜT) Asliye (Aile) Mahkemeleri için öngörülen asgari ücret 4.080,00 TL olup bu ücrete dava masrafları ve diğer masraflar dahil değildir. Boşanma Davası Masrafı 2021, 

2021 Yılı Çekişmeli Boşanma Davası Ücretleri

2021 yılı için çekişmeli boşanma davasının ücreti 4.080,00 TL olup diye yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu ücrete dava masrafları ve diğer masraflar dahil değildir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki bu ücrete karşı dava vekalet ücreti, nafaka icra masrafları, mal ayrılığı davası ücreti de dahil değildir. Zira bunlar ayrı birer dava olup ayrı ücret tarifesine tabidir. Boşanma Davası Masrafı 2021, 

2021 Yılı Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri

2021 yılı için çekişmeli boşanma davasının ücreti 4.080,00 TL olup diye yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu ücrete dava masrafları ve diğer masraflar dahil değildir. Boşanma Davası Masrafı 2021, 

2021 Yılı Boşanma Davaları Masrafları

Bir boşanma davasında; açılış harcı, gider avansı, tebligat gideri, tanıklık ücreti, bilirkişi ücreti, keşif ücreti, İstinaf harcı, Yargıtay temyiz harcı, ilgili nafakanın icrasına ilişkin masraf ve giderler olmak üzere birçok masraf kalemi mevcuttur.

2021 yılında boşanma davalarından alınan vergi %8 oranında olup bu vergi Katma Değer Vergisi (KDV)’dir.

2021 Boşanma Davalarının Ücretlerinin Taksitle Ödenmesi Mümkün Müdür?

Türk Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından baroların avukatlara açtığı sanal post uygulaması sayesinde boşanma davaları ücretlerinin taksitle ödenmesi mümkün olacaktır. 

2021 Yılı Boşanma Davaları Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Boşanma davalarının ücretlerinin başta peşin olarak ödenmesi gerekirken mal ayrılığı davalarında avukatlık ücretinin dava sonunda ödenmesi mümkündür. Boşanma Davası Masrafı 2021