BANKA HUKUKU

Banka işletmesinin denetlenmesi ve banka işletmesi ile kişiler arası hukuki ilişkilerin düzenlenmesinden oluşan bir hukuk dalıdır.

Finansal piyasaların en etkin, hakim ve temel sektörü Bankacılık sektörüdür.

Örnek vermek gerekirse bankaların ülkemizde finansal ağırlığı yüzde seksenlere yakındır. Bu yüzden finansal piyasa içerisindeki büyük sorunların sebebi bankacılık sistemidir. Bir banka işletmesinden doğan kriz bankacılık sistemine hatta bütün ülkenin ekonomisine etki edebilmektedir.

Bankacılık faaliyetlerinin artması IX. yüzyılda başlamıştır. IX. yüzyıldan önce kurulan neredeyse tüm bankalar gerçek kişilere ait ve yaşamları ile sınırlı şekilde ‘şahsi işletme’ iken, IX. yüzyıldan sonra kurulan bankalar ise sermaye şirketi niteliğinde kurulmuş ve yapılandırılmıştır. IX.yüzyıl ile birlikte bankalar Anonim Şirket olarak kurulmaya başlamıştır.

Sonuç olarak günümüze kadar gelen süreçte finansal piyasaların temel aktörleri olan profesyonel ve bilimsel ilkelere bağlı olarak örgütlenen ve çalışan modern kurumsal bankalar doğmuş ve bunların faaliyetlerini düzenleyen banka hukuku düzenlemeleri ortaya çıkmıştır.

 1. Yüzyılın ikinci yarısında ise bankacılık sektörü ve banka hukuku düzenlemeleri bakımından uluslararası iktisadi ve hukuki ilke ve standartlar oluşturulmuştur. Günümüzde de hala devam etmektedir.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu teknik bilgi isteyen Bankacılık ve Finans Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları yasal mevzuat hükümlerince dava veya tahkim yoluyla etkin şekilde takip etmektedir.

BANKA VE FİNANS HUKUKU ALANINDAKİ AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

 • Kredi sözleşmeleri
 • Şirket Finansmanı
 • Yapısal Finans
 • Uluslararası  Ticaret Finansmanı
 • Birleşme ve devralma işlemleri
 • Menkul kıymet  faydalarının yatırılması ve uygulanması
 • Sermaye Piyasaları
 • Varlık Finansman
 • Yapılandırılmış  Finansman
 • Mal ve Proje  Finasmanı
 • Banka işletmelerinin kuruluşu ve şube işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Kiralama
 • İslami Finans  Hukuku
 • Kurumsal Finansman
 • Şirket Finansmanı
 • Varlığa dayalı  menkul kıymet ihracı