Kategori

Faaliyet Alanlarımız / Bankacılık Ve Finans Hukuku

bankacilik-ve-finans-hukuku

Bankacılık Ve Finans Hukuku

Banka işletmesinin denetlenmesi ve banka işletmesi ile kişiler arası hukuki ilişkilerin düzenlenmesinden oluşan bir hukuk dalıdır. Finansal piyasaların en etkin, hakim ve temel sektörü Bankacılık sektörüdür.

Banka Hukuku

Örnek vermek gerekirse bankaların ülkemizde finansal ağırlığı yüzde seksenlere yakındır. Bu yüzden finansal piyasa içerisindeki büyük sorunların sebebi bankacılık sistemidir. Bir banka işletmesinden doğan kriz bankacılık sistemine hatta bütün ülkenin ekonomisine etki edebilmektedir.

Bankacılık faaliyetlerinin artması IX. yüzyılda başlamıştır. IX. yüzyıldan önce kurulan neredeyse tüm bankalar gerçek kişilere ait ve yaşamları ile sınırlı şekilde ‘şahsi işletme’ iken, IX. yüzyıldan sonra kurulan bankalar ise sermaye şirketi niteliğinde kurulmuş ve yapılandırılmıştır. IX. yüzyıl ile birlikte bankalar Anonim Şirket olarak kurulmaya başlamıştır.

Sonuç olarak günümüze kadar gelen süreçte finansal piyasaların temel aktörleri olan profesyonel ve bilimsel ilkelere bağlı olarak örgütlenen ve çalışan modern kurumsal bankalar doğmuş ve bunların faaliyetlerini düzenleyen banka hukuku düzenlemeleri ortaya çıkmıştır.

Birinci Yüzyılın ikinci yarısında ise bankacılık sektörü ve banka hukuku düzenlemeleri bakımından uluslararası iktisadi ve hukuki ilke ve standartlar oluşturulmuştur. Günümüzde de hala devam etmektedir.

MDM Hukuk ve Danışmanlık, teknik bilgi isteyen Bankacılık ve Finans Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları yasal mevzuat hükümlerince dava veya tahkim yoluyla etkin şekilde takip etmektedir.

Banka Ve Finans Hukuku Alanındaki Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Kredi sözleşmeleri
 • Şirket Finansmanı
 • Yapısal Finans
 • Uluslararası Ticaret Finansmanı
 • Birleşme ve devralma işlemleri
 • Menkul kıymet faydalarının yatırılması ve uygulanması
 • Sermaye Piyasaları
 • Varlık Finansman
 • Yapılandırılmış Finansman
 • Mal ve Proje Finasmanı
 • Banka işletmelerinin kuruluşu ve şube işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Kiralama
 • İslami Finans Hukuku
 • Kurumsal Finansman
 • Şirket Finansmanı
 • Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı
Scroll Up