BİLİŞİM HUKUKU

İnternette ortamında, sanal alemde ortaya çıkan fiillerin gerçek hayata ilişkin fiillerin bir yansıması olduğu ve sanal alemdeki fiillerin sonuçlarını gerçek hayatta ortaya çıkardığı görülerek birçok ulus tarafından gerekli kanuni düzenlemelerle Bilişim Hukuku ortaya çıkmıştır.

Bilişim sistemleri üzerinden suç işlenebileceğine ilişkin kanuna giren ilk düzenleme 1991 yılında Türk Ceza Kanunu’na ilişkin yapılan düzenleme ile olmuştur.

Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak sayılan diğer kanunlarda TCK’ya atıfla suç olduğu kabul edilen her fiil internet üzerinden veya sosyal medya olarak adlandırılan sanal alemde gerçekleştirildiği taktirde de suçtur. Hatta internet ortamındaki fiillerin ispatı genelde gerçekte icra edilen fiillerin ispatından daha kolay olmaktadır.

Bunun yanı sıra Türk Ceza Kanununda BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR olarak adlandırılan suçlar da bulunmaktadır. Bunlar:

  • Veri Nakillerini Teknik Araçlarla İzleme Suçu,
  • Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu,
  • Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu,
  • Sistemi Engelleme, Bozma,
  • Bilişim Sistemine Girme Suçu,
  • Bilişim Sistemi Aracılığıyla Haksız Yarar Sağlama Suçu,
  • Yasak Cihaz Veya Programların Üretilmesi Ve Ticareti Suçudur.

Bu suçlar ise doğrudan ve sadece Bilişim Sistemi üzerinden işlenebilen “Siber Suçlar” denilen suçlardır.

Özellikle son yıllarda internet üzerinden gerçekleştirilen eylem sayısı arttıkça bu eylemlerin tıpkı reel dünyada oluşan suçlar gibi soruşturulması ve kovuşturulması gerekliliği giderek artar hale gelmiştir.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ülkemizin ve çağdaş ulusların toplumsal gerçeklerini göz önüne alarak çalışmalarını yürütmektedir. Bilişim Sistemleri üzerinden işlenen suçlarda gerekli bilgi ve takibi titizlikle takip ederek sizi sonuçları hakkında bilgilendirmektedir.

Birçok kişi tarafından hala internet üzerinden gerçekleştirdikleri eylemlerin kimse tarafından görülemeyeceği, ispatlanamayacağı, silindiği takdirde hiçbir belgenin haklarında delil olarak kullanılamayacağı sanılmaktadır. Ancak durumun aksine internet üzerinden işlenen suçlarda silinseler bile soruşturmaya yetecek şüpheyi oluşturacak delillere emniyet ekiplerince ulaşılabildiği görülmektedir ve birçok kişi ne kadar pişman olsa da bu suçlara ilişkin ceza almaktadır.

Ayrıca Bilişim Hukukunun Ceza Hukuku ile yakın bağıntısı dışında sonuçlarını tüm hukuk dallarında da ortaya çıkardığı bilinmelidir. Hukuk davalarının tümünde internet üzerinden gerçekleştirilen filler davada kanıt olarak kullanılabilmektedir. Örneğin: İnternet üzerinden gerçekleştirilen fiiller Boşanma davalarında kusur belirlemek adına kullanılabilmekte, Ayrıca Bilişim Sistemleri üzerindeki filler tıpkı gerçek alemdeki fiiller gibi haksız eylem oluşturduğu gerekçesiyle tazminat davalarına da konu olabilmektedir.

Bilişim Hukukuna dair tüm davalarda ve uyuşmazlıklarda MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu görevli ve yetkili mahkemelerde ilgili kanunlar çerçevesinde, hak arama ve hukuki süreçlerin takibini yapmaktadır.