Devre Mülk Hukuku

Hukukumuzda asıl olarak devre mülk hukuku isimli bir hukuk dalı olmamakla birlikte, asıl dayanağını 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan alan, Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri Yönetmeliğinin konusunu teşkil eden uyuşmazlıklarla ilgilenilen alana halk arasında devre mülk hukuku denilmektedir. Hukukun alt dalları arasında yer almamasına karşın, hukukta ihtisaslaşmanın artmasıyla, uyuşmazlık sayısı da dikkate alındığında başlıca bir hukuk dalı olacağı muhtemeldir. Bununla birlikte, devre mülk hukuku Tüketici Hukukunun ve Borçlar Hukukunun bir ihtisas alanı olduğunu söylemek mümkündür.

Devre Mülk Hukukuna İlişkin Mevzuatlar

  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
  • 6502 sayılı Tüketici Kanunu
  • Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri Yönetmeliği

Devre Mülk Hukukunda En Çok Rastlanılan Uyuşmazlıklar

Devre mülk hukukunda en çok karşılaşılan uyuşmazlıklar taraflardan birinin edimini yerine getirmemesi veya eksik ifa etmesidir. Her iki tarafa karşılıklı borç yükleyen devre mülk sözleşmelerinde taraflardan birinin borcunu yerine getirmediği veya eksik ifa ettiği uyuşmazlıkları sıklıkla görmekteyiz. Bu sebeple sözleşmelerin haklı olarak fesih durumu ortaya çıkmaktadır.

Devre Mülk Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

  • Sözleşmenin Uyarlanması,
  • Sözleşmenin Feshi,
  • Sebepsiz Zenginleşme gibi konularda başta zorunlu arabuluculuk süreci olmak üzere uzlaşma, dava takibi gibi konularda MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak görevli ve yetkili mahkemelerde ilgili kanunlar çerçevesinde, hak arama ve hukuki süreçlerin takibini yapmaktayız.