İlaç Hukuku

Tıp alanında kullanılan ürünlere tıbbi ürün denilmektedir. Bunun içinde ilaçlar, medikal malzemeler, tıp ile ilgili bütün ürünler sayılabilir. İlaç hukuku, tıp alanında kullanılan bütün ürünlerle değil, sadece ilaçlarla ilgili hukuk dalıdır. Dolayısıyla ilaçla bağlantılı tüm hukuki sorunların ele alındığı hukuk alanına İlaç Hukuku denir.

İlaç hukuku, çeşitli hukuk dallarını bünyesinde barındıran bir alandır. Bu kapsamda ilaçların ruhsat süreci bakımından idare hukukunu ilgilendirirken, sorumluluk noktasında ise ceza hukukunu ve özel hukuku, patent yönüyle de ticaret hukukunu ilgilendi

Mevzuata bakıldığı zaman ilaç kavramının tanımı ile ilgili bir bütünlük olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte ilacın tanımı; kimyasal ve biyolojik işleme tabi tutulmuş ve insanlara tıbbi amaçla uygulanan maddelerdir. Bu tanımdan hareket edersek tarım ve hayvanlarla ilgili ilaçlar bu tanım kapsamında değildir. Aynı şekilde doğrudan doğada bulunan maddeler de ilaç sayılamayacaktır.

İnsanlar hasta olduklarında sağlıklarına kavuşmak için ilaç almakta ve genellikle bu ilaçları alabilmek için yüksek miktarda para vermektedir. Ancak kimi zaman bu ilaçlar fayda sağlamıyor ve insanların iyileşemediği durumlar olabiliyor ve insanlar bu durumu kabullenmek durumundadır. Buna karşılık ilaç tam tersi etkide bulunur, yani hastaya zarar verirse, sorumluluk sorunu ortaya çıkar.

İlaçlarda ne tür tehlikelerin olduğu tam belirtilmemesi, bozuk ilaçların üretilmesi ve satışa sunulması, bazı ilaçların tehlikeleri ve yan etkileri konusunda yeteri kadar uyarıda bulunulmaması ve ilaçların tehlikeli olacak şekilde kötü tasarlanması nedeniyle sorumluluk söz konusu olabilir.

Tazminat sorumluluğu bakımından daha çok söz konusu olabilecek kişiler, ilaç firmaları ile ilacı yazan hekimlerdir. Bunların dışında sorumluluğu düşünülebilecek, ancak uygulamada sorumluluğu pek gündemde olmayan kişiler ise, devlet, ilaç dağıtım firmaları (ecza depoları), eczacı, hastane ve tedavi uygulayan hekim veya hemşire olabilir.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, İlaç Hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerimize profesyonelce avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu alanda Kayseri de bulunan Arslan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ile müşterek yürüttüğümüz faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

İLAÇ HUKUKU ALANINDA AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

-İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmeleri hazırlanması,
-Sınai Mülkiyet Davalarının takibi,

-İlaçların ruhsatlandırılması ile ilgili idari işlemler ve danışmanlık hizmetleri,
-İlaçlarla ilgili alım-satım ve üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması,

-Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

-Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuruları, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri,

-Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması,

-Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması,

-İlaç üreticisinin, hekimin, eczacının, klinik araştırmacının, klinik araştırma etik kurullarının ve üyelerinin, hastanelerin ve Sağlık Bakanlığı’nın tazminat ve ceza sorumluluğuna ilişkin davalar.