icra-dosyası-ne-zaman-düşer

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

İCRA DOSYASI NE ZAMAN DÜŞER VE İCRA DOSYASININ DÜŞTÜĞÜNÜ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ? Borçlu, borcunu ödemezse eğer alacaklı bu borcun yerine getirilmesi için icra takibi başlatabilir. Borçlu ise doğal olarak bu icra takibinin sona ermesini ister. Çünkü sürekli üzerinde bir borç bulunmasını ve bir icra takibinin vereceği sıkıntıyı yaşamak istemez. Bu nedenle icra dosyasının nasıl kapanır, icra…

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar

Kesinleşmeden İlamlı İcra Yoluyla Takibi Yapılamayacak Mahkeme Kararları

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar Bu makalemizde Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar detaylı bir şekilde ele aldık. İcra konulamayacak kararlar ve örnek dava dosyalarını inceledikten sonra kesinleşmemiş davaların etkilerini ve haklarınızı makale olarak paylaştık. Burada yayımlanan icraya konulamayacak kararlar hakkındaki bilgilerin tamamı, Usul Hukuku’nda yer alan bilgiler ve örnek dava dosyalarından elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Kesinleşmeden İlamlı…

istirdat-davasi-nedir

İstirdat Davası Nedir?

İstirdat Davası Nedir? İcra davası sonucu borçludan herhangi bir sebebe dayanmaksızın alınan paranın, borçlu tarafından geri ödenmesi amacıyla açılan dava türüne istirdat davası denmektedir. İcra takibine itiraz etmemiş veya itirazı kaldırılmış olan kişiler, alacaklı olduğunu iddia eden kişilere borcun edası mahiyetinde kısmen ya da tamamen ödeme yapmış ise ödemenin yapılmasından itibaren 1 yıl içerisinde ödediği…

istihkak-davasi-nedir

İstihkak Davası Nedir?

İstihkak Davası Nedir ? İstihkak davası nedir İstihkak sözcüğü kelime anlamı olarak, hak kazanılan şey anlamına gelmektedir. İstihkak davası ise üzerinde hak iddia edilen taşınır veya taşınmaz malın kime ait olduğunu tespit etmeye ve mal üzerindeki çekişmeye yönelik başvurulan dava türüdür. İstihkak davası Türk Hukuk sisteminde birden çok alanda kendine yer bulmuştur. İstihkak davası birden…

kripto-para-haczedilebilir-mi

Kripto Para Haczedilebilir Mi?

Kripto Para Haczedilebilir Mi ? Kripto Para Alım Satımı Nasıl Olur? Kripto Para Haczedilebilir Mi Kripto paralar, şifrelenmiş, yalızca dijital bilgi olarak var olan bir tür para biçimidir. Bu paralar herhangi bir merkez bankasına bağlı olmayıp anonim olarak üretilir. Üretilen bu paralar kripto para borsaları aracılığıyla yalnızca internet ortamında kullanılır. Herhangi bir merkez bankasından bağımsız…

arac-haciz-talebi

Araç Haciz Talebi

Araç Haciz Talebi Araç haciz talebi; alacaklı, alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun aracına el konulması için icra dairesine araç haciz talebinde bulunabilir. Alacaklı icra dairesine giderek, kendisinin bir başkasından alacağı olduğunu ve vadesinde bu alacağın ödenmediği veya eksik ödendiğini söyleyerek icra takibi başlatır. Belirtmek gerekir ki alacaklı bu başvurusunu ‘’takip talebi’’ denilen bir evrak ile…

ankara-en-iyi-icra-avukati

Ankara En İyi İcra Avukatı

Ankara en iyi icra avukatı, Mahkemelerde görülen kimi davalarda kurulan hükümle bir taraf lehine alacak doğarken bir tarafa borç yüklenilmektedir. Bu mahkeme kararlarında üstüne borç yüklenen taraf mahkeme hükmünde gösterilen borcunu ödemekten kaçınabilmektedir. Yine tarafların hukuki ilişkiler sırasında çek, bono düzenleyip borç altına girdiği fakat bu borcunu ödemekten kaçındıkları görülmektedir. Ayrıca keşide edilen çek karşılıksız…

genel-haciz-talebi-nedir

Genel Haciz Talebi Nedir?

Genel Haciz Talebi; İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen genel haciz yolu ile takip, para ve teminat alacakları için başvurulan bir takip yoludur. Alacaklının bu takibi başlatabilmesi için elinde herhangi bir belgeye gerek yoktur. Bu bakımdan genel haciz yoluyla takip en çok tercih edilen takip yoludur. İcra takibinin kesinleşip kesinleşmemesi her takip yolu bakımından farklılık göstermekle…

icra-dosyasi-kapatilirken-hangi-yontem-tercih-edilmelidir

İcra Dosyası Kapatılırken Hangi Yöntem Tercih Edilmelidir?

Alacaklının borcunu tahsil edebilmek adına başvurduğu icra takibi ödeme emrinin gönderildiği tarihten itibaren yedi gün içinde kesinleşir. Bu durumda icra takibinin sona ermesi için borcun ödenmesi ve icra dosyasının kapatılması gerekmektedir. Bu koşullar altında icra dosyasının kapatılması için iki yöntem bulunmaktadır: İcra Dairesine Doğrudan Ödeme Veya Haricen Ödeme.icra takibi yöntem İcra Dairesine Doğrudan Ödeme Yapılması…