isverenin-hakli-nedenle-derhal-fesih-hakki

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Fesih Hakkı, kanunda dört farklı madde halinde sayılmıştır. İşveren işçinin iş akdini dört ana sebeple haklı olarak feshedebilir. İşverenin bildirimsiz haklı feshi bu dört sebepten ibaret değildir. Bu sebeplerin dışında da işveren tarafından haklı fesih gerçekleştirilebilir. Taraflar ayrıca kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayacak şekilde sözleşme veya toplu sözleşme ile…

is-davalarinda-arabuluculuk-nedir-nasil-yurutulur

İş Davalarında Arabuluculuk Nedir? Nasıl Yürütülür?

İş Davalarında Arabuluculuk Nedir? Nasıl Yürütülür? iş Davalarında Arabuluculuk 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3.maddesinin 1.fıkrası hükmüne göre 01.01.2018 tarihinden itibaren iş davalarında arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmak dava şartı olup dava açmadan önce arabulucuya başvurmak gereklidir. İş Mahkemeleri Kanunu madde 3/1’e göre; İşveren Alacakları ve…

ise-iade-davasinin-sonuclari-nasil-uygulanir

İşe İade Davasının Sonuçları Nasıl Uygulanır?

İşe İade Davasının Sonuçları Nasıl Uygulanır? İşe İade Davasının Sonuçları Nasıl Uygulanır; işe iade davası, işveren tarafından haksız bir fesihle işi sonlandırılan işçinin aynı iş yeri ve aynı çalışma koşullarında tekrar çalışmaya başlamasına yönelik dava türüdür. İşe iade davası ve işçilik alacakları davası birlikte açılamaz. Bu sebeple İŞE İADE DAVASI işverenin iş akdini haksız veya…

is-hukuku-avukati-ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara;  İşçi/İşveren Avukatı İş Kanunu kapsamında işçinin korunması ilkesi işçilerin alacaklarının ve iş güvencesi kapsamında iseler işe iadelerinin sağlanmasını kolay kılmaktadır. Ancak işverence haklı sebepler varsa işçilerin iş sözleşmelerinin bildirimsiz feshedilmesi de mümkündür. İş Hukuku Avukatı İşçilerin hak ve alacaklarının eksiksiz şekilde kendisine ödenmesi, İşçinin sadakat ve özen yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlar…

ise-iade-davasi-nedir

İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Davası; İşveren tarafından haksız yere işten çıkarılan işçi çıkarıldığı işyerine geri dönmek amacıyla İş Kanunu’nun kendisine tanıdığı hakka dayanarak işe iade davası açabilmektedir. Belirtmek gerekir ki işe iade davası sadece işçiye tanınan bir haktır ve İş Kanunu hükümlerine göre bazı şartlara tabi tutulmuştur.  Bu şartlar:  İş yerinde en az 30 işçi çalışıyor olması…

kidem-tazminati

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, kanunda sayılan hallerde iş sözleşmesi sona eren işçiye en az 1 yıl çalışmış olma şartıyla, hizmet süresi (kıdemi) ve aldığı ücret miktarına göre değişen işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir paradır. Kıdem tazminatında ödenecek ücret her tam yıl için işverence 30 günlük giydirilmiş (brüt) ücret üzerinden ödenir. Bir yıldan fazla süreler için de…