Memur Hukuku

Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara

memur-davalarina-bakan-avukat-ankara

Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara

Başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere memuriyet görevi yapılan tüm kurumların özel mevzuat hükümleri bulunmaktadır.

Bu kanun, yönetmelikler ve yönergeler uyarınca haklarında hukuka aykırı işlem tesis edilmiş tüm memurlar, ilgili mevzuata uygun olarak iptal ve tam yargı davaları ile haklarının iadesini sağlayabilirler.

Ancak çalıştıkları kurumların tüm mevzuatına hâkim olmaları kendilerinden beklenemeyeceği için haklarının iadesini isteyen memurların avukat desteği alması gerektiğini düşünüyoruz.

Memurlara tesis edilen başlıca işlem ve eylemler:

  • İlişiğinin kesilmesi,
  • Atamasının iptali,
  • Disiplin cezaları ve buna dayanarak yapılan idari işlemler,
  • Haksız idari işlemler sebebiyle yoksun kalınan maddi ve özlük hakların idare tarafından ödenmemesi
  • Kazanılmış hakların iadesinin sağlanmaması şeklindedir.

Tüm bu idari işlem ve eylemler ile bunun yanı sıra idare tarafından tesis edilen başkaca ilgili mevzuatlara aykırı haksız işlem ve eylemler sonucunda mağduriyet yaşayan tüm memurlar Ankara’da bulunan hukuk ve danışmanlık hizmetleri ofisimizde hukuki destek alabilir.

Türkiye’nin her iline kolaylıkla erişim ve iletişim olanakları bulunan MDM Hukuk ve Danışmanlık tecrübeli kadrosu ile Kanunların kişilere sağladığı hakların idarece ihlal edilmesinin önlenmesi ve ihlal edilen hakların kişilere iadesi adına gerekli başvuru ve dava süreçlerini takip etmek için hizmetinizdedir. Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara