avrupa-insan-haklari-mahkemesine-basvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru

Avrupa insan hakları mahkemesi başvuru Kişiler, temel hak ve hürriyetlerini hem kendi devletinin yargısı hem de uluslararası yargı nezdinde korumaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) de, kişilerin hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’de belirtilen haklarını hem de ek protokollerdeki haklarını uluslararası yargı nezdinde korumak amacıyla 1959’da oluşturulmuş uluslararası bir yargı kurumudur. Yukarıda da bahsedildiği üzere AİHS…