amir-veya-ustu-tehdit-sucu-ve-cezasi

Amir veya Üste Tehdit Suçu ve Cezası

Genel Olarak Askeri Suç Tanımı: Askeri suç tanımı Askeri Ceza Yasası’nda yapılmamıştır fakat suçun maddesinden ve yargı kararlarından yola çıkarak asker kişilerce işlenen veya askeri bir menfaati ihlal eden eylemler olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda asker bir kişinin kendisine verilen görevini yaparken işlediği suçlar ve asker olmasa dahi bu alana giren bir menfaatin ihlaline yol açılan…