vergi-davalarinda-anayasa-mahkemesine-yargilamanin-yenilenmesi-kapsaminda-bireysel-basvuru-sureci-nasildir

Vergi Davalarında Anayasa Mahkemesine Yargılamanın Yenilenmesi Kapsamında Bireysel Başvuru Süreci Nasıldır?

Vergi Davalarında Anayasa Mahkemesine Yargılama Yenilenmesi Kapsamında Bireysel Başvuru Süreci Nasıldır?  Vergi Davalarında Anayasa Mahkemesine Yargılama Yenilenmesi Kapsamında Bireysel Başvuru Süreci Nasıldır Bireysel başvuru hakkı, Anayasa Mahkemesine gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin hak ve özgürlüklerinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla yapılan ve ihlalin giderilmesini amaçlayan Anayasa tarafından kişilere tanınan bir haktır. Başvuru koşulları…