Kişisel-Verileri-Yayma-Ve-Ele-Geçirme-Suçu

Kişisel Verileri Yayma Ve Ele Geçirme Suçu

Kişisel Verileri Yayma Ve Ele Geçirme Suçu Kişisel Verileri Ele Geçirme Ya Da Yayma Suçu Nedir? Kişisel verileri yayma ya da ele geçirme suçu, bir kimsenin kişisel alanına giren ve kimsenin bilmesini istemediği kişisel verilen hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması suretiyle oluşan Türk Ceza Kanunu’nun 136. Maddesinde düzenlenen seçimlik hareketli bir suç türüdür.…

irtikap-sucu-ve-cezasi

İrtikâp Suçu ve Cezası

İrtikâp Suçu ve Cezası İrtikâp, bir kamu görevlisinin, görevinin sağladığı gücü kötüye kullanmak suretiyle icbar ya da ikna veya hatadan yararlanma yoluyla kendisine veya başkasına yarar sağlaması veya bu yolda vaatte bulundurmasıdır (TCY m. 250). İrtikâp, görevi kötüye kullanma suçunun özel bir biçimidir. İrtikâp Suçu ve Cezası hukuksal konusunu, kamu idaresinin güvenilirliği ve saygınlığı oluşturmaktadır.…

askeri-ceza-kanununda-duzenlenen-temel-kavramlar-nelerdir

Askeri Ceza Kanununda Düzenlenen Temel Kavramlar Nelerdir?

Askeri Ceza Kanunu 1930 tarihinde kabul edilen “1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu”  asker bireylerin suç ve cezalarını düzenlemektedir. Askeri disiplin, bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesi için son derece önemli unsurlardan birisidir. Bir ülke, kendisine tehdit unsuru oluşturan varlıklara karşı varlığını ancak güçlü bir askeri disipline sahip olarak devam ettirebilir. İşte bu saydığımız amaçlar doğrultusunda ihtiyaç…

amir-veya-ustu-tehdit-sucu-ve-cezasi

Amir veya Üste Tehdit Suçu ve Cezası

Genel Olarak Askeri Suç Tanımı: Askeri suç tanımı Askeri Ceza Yasası’nda yapılmamıştır fakat suçun maddesinden ve yargı kararlarından yola çıkarak asker kişilerce işlenen veya askeri bir menfaati ihlal eden eylemler olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda asker bir kişinin kendisine verilen görevini yaparken işlediği suçlar ve asker olmasa dahi bu alana giren bir menfaatin ihlaline yol açılan…