miras-ortakligi-nedir

Miras Ortaklığı Nedir

Miras Ortaklığı; TMK 640-644. maddeleri arasında paylaşma yapılmadan önce miras ortaklığı, TMK 646-668. maddeleri arasında paylaşımın nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler, TMK 669-675. maddeleri arasında paylaşma sonrası denkleştirme durumu düzenlenmiş, TMK 676-682. maddeleri arasında ise paylaşımın sonuçları düzenlenmiştir. Miras mallarının paylaşılması bu düzenlemeler ile hüküm altına alınmıştır. Murisin ölümüyle birlikte birden fazla yasal veya atanmış mirasçısı…