ankara-en-iyi-icra-avukati

Ankara En İyi İcra Avukatı

Ankara en iyi icra avukatı, Mahkemelerde görülen kimi davalarda kurulan hükümle bir taraf lehine alacak doğarken bir tarafa borç yüklenilmektedir. Bu mahkeme kararlarında üstüne borç yüklenen taraf mahkeme hükmünde gösterilen borcunu ödemekten kaçınabilmektedir. Yine tarafların hukuki ilişkiler sırasında çek, bono düzenleyip borç altına girdiği fakat bu borcunu ödemekten kaçındıkları görülmektedir. Ayrıca keşide edilen çek karşılıksız…