Vergi-Cezası-Kesilmeyecek-Haller-Nelerdir

Vergi Cezası Kesilmeyecek Haller Nelerdir?

Vergi Cezası Kesilmeyecek Haller Nelerdir? Vergi cezası kesilmeyecek haller aşağıdaki gibidir: Vergi Dairesi tarafından mükellefe yanlış izahat verilerek cezalandırılma yapılmış olması, Mevzuatın uygulanmasına yönelik yeni içtihat, sirküler, genel tebliğ yayınlanmış olması yanılma olarak kabul edilir (VUK 369). Pişmanlık Beyana dayalı vergi ödeyen mükelleflerin vergi ziyaı oluşturan fiillerini vergi dairesine yazılı olarak bildirmeleri halinde ceza kesilmez…

Sınır-Dışı-Edilme--Deport-Kararının-İptali-ve-Kodun-Kaldırılması-Davası

Sınır Dışı Etme / Deport Kararının İptali ve Kodun Kaldırılması Davası

Sınır Dışı Etme / Deport Kararının İptali ve Kodun Kaldırılması Davası Sınır Dışı Etme Kararı Nedir? Sınır dışı etme kararı yabancılar hakkında verilen idari bir karardır. Sınır dışı edilen yabancılar bu kararla; kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilir. Anayasanın 23. Maddesine göre, Türkiye vatandaşları sınır dışı edilemez. Sınır dışı kararını valilik…

Yabancıların-Çalışma-İzni-Alması

Yabancıların Çalışma İzni Alması

Yabancıların Çalışma İzni Alması Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların öncelikle çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni alınabilmesi için Türkiye’de ya da yurtdışından başvuru yapmak gerekmektedir. Çalışma İzni İçin Başvuru Yapılması Çalışma izni başvurusu Türkiye’de doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Yurt dışında ise Türk temsilciliklerine yapılır. Başvuru esnasında başvuracak yabancının işveren ile yaptığı iş sözleşmesi ya…

Geçici Görevden Uzaklaştırma-Açığa Alınma- Kamu Görevinden Çıkarma

Geçici Görevden Uzaklaştırma-Açığa Alınma- Kamu Görevinden Çıkarma

Görevden Uzaklaştırma Geçici Görevden Uzaklaştırma – Açığa Alınma – Kamu Görevinden Çıkarma Geçici Görevden Uzaklaştırma Yazı İçerikleri 1)Geçici olarak Görevden Uzaklaştırma Nedir? 2) 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Kapsamında Görevden Uzaklaştırma 3) 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Kapsamında Görevden Uzaklaştırma 4) 657 Sayılı Devlet Memurları…

uluslararasi-kolluk-teskilatlari

Uluslararası Kolluk Teşkilatları

 Uluslararası Kolluk Teşkilatları Uluslararası Kolluk Teşkilatları; Dünyada meydana gelen politik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, malların, hizmetlerin, sermayenin ve şahısların daha serbest dolaşması nedeniyle birden fazla ülkeyi ilgilendiren sınır ötesi suçlarda artış olduğu gözlemlenmektedir. Organize suçlar bağlamındaki bu artış neticesinde suç örgütleri arasındaki organik ilişkilerin daha karmaşık hale gelmesi; ulusal ve uluslararası seviyede suçla mücadele…

ankara-idare-hukuku-avukati

Ankara İdare Hukuku Avukatı

Ankara İdare Hukuku Avukatı Hangi Alanlarla İlgilenir? Ankara İdare Hukuku Avukatı; idare hukuku, kamu hizmetlerini hayata yansıtmak ve kamu yararını gerçekleştirmek amacını taşıyan idarenin teşkilatlanması ve faaliyetlerini düzenleyen, bireye tanınan haklar ve özgürlükler ile devlete tanınan ayrıcalıklar ve statüleri dengelemeye çalışan hukuk dalıdır. Belirtmek gerekir ki idare devlet gücü ve yetkilerine sahip olmasından mütevellit bireylerin…

khk-ile-ihrac-edilenlerin-7256-sayili-kanun-uyarinca-basvuru-hakki-nelerdir

KHK İle İhraç Edilenlerin 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Başvuru Hakkı Nelerdir?

OHAL İnceleme Komisyonu KHK İle İhraç Edilenlerin Başvuru Hakkı, KHK ile tesis edilen işlemlere karşı hak kayıplarını engellemek amacıyla 2018 yılında OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon ile kamu görevinden çıkarılma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, kurumların kapatılması ve emekli personelin rütbelerinin geri alınması işlemlerine karşı başvuru yolu getirilmiştir. Bu komisyonun çalışma usulü ise 7075 sayılı…