Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması Kıdem Tazminatı Nedir? 4867 sayılı iş kanunda düzenlenmiş olan kıdem tazminatı çalışan kişiler için maddi olarak güvence sağlamaktadır. İşverenler açısından ise haksız olarak işçilerin işten çıkarılması zorlaştırılmıştır. Kıdem tazminatı, çalışanın yıl içerisinde 30 günlük süre için almış olduğu brüt ücret göz önüne alınarak hesaplanır. Bu ücretle…

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası İş Kazası Nedir? İş kazası kasıt olmaksızın işin görülmesi sırasında ortaya çıkan ve kişiler açısından zarara sebep olan olaylardır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde yer alan hususlar iş kazasının unsurlarını öngörmektedir. İş Kazasının Unsurları Nelerdir? 5510 sayılı kanun gereğince bir kazanın…

ise-iade-davasi-nedir

İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Davası; İşveren tarafından haksız yere işten çıkarılan işçi çıkarıldığı işyerine geri dönmek amacıyla İş Kanunu’nun kendisine tanıdığı hakka dayanarak işe iade davası açabilmektedir. Belirtmek gerekir ki işe iade davası sadece işçiye tanınan bir haktır ve İş Kanunu hükümlerine göre bazı şartlara tabi tutulmuştur.  Bu şartlar:  İş yerinde en az 30 işçi çalışıyor olması…