ankara-sirket-avukati-ve-sirketler-hukuku

Ankara Şirket Avukatı ve Şirketler Hukuku

Ankara Şirketler Hukuku Avukatı Ankara Şirket Avukatı ve Şirketler Hukuku ; sıkı ilişkiler içerisinde olduğu Ticaret hukuku bünyesinde yer alır ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, tip değiştirmesi, devredilmesi, tasfiyesi, iflası gibi konuları ve aynı zamanda da ticaret şirketlerinin gerçek, tüzel kişilerle olan hukuki ilişkilerini düzenleyen oldukça detaylı bir hukuk dalıdır. Ankara Şirket Avukatı ve…