arac-haciz-talebi

Araç Haciz Talebi

Araç Haciz Talebi Araç haciz talebi; alacaklı, alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun aracına el konulması için icra dairesine araç haciz talebinde bulunabilir. Alacaklı icra dairesine giderek, kendisinin bir başkasından alacağı olduğunu ve vadesinde bu alacağın ödenmediği veya eksik ödendiğini söyleyerek icra takibi başlatır. Belirtmek gerekir ki alacaklı bu başvurusunu ‘’takip talebi’’ denilen bir evrak ile…