askeri-disiplin-hukuku-el-kitabi

Askeri Disiplin Hukuku El Kitabı

Askeri Disiplin Hukuku El Kitabı Sunuş Askeri Disiplin Hukuku El Kitabı Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin hiçbir kurumda olmadığı kadar önemlidir. Zira başlıca kamu görevlerinden olan ulusal güvenliğin sağlanması ve dolayısıyla askerlik hizmetinin yürütülmesi askeri düzenin sağlanması ve askeri hiyerarşinin, emir komuta zincirinin korunması yoluyla mümkün olabilir. Bu sebeple kanun koyucu TSK Disiplin Kanunu ile TSK…