cek-senet-bono-veya-police-de-kambiyo-senetlerinde-zaman-asimi-ne-kadardir

Çek, Senet (Bono) veya Poliçe de (Kambiyo Senetlerinde) Zaman Aşımı Ne Kadardır?

Çek, Senet (Bono) veya Poliçe de (Kambiyo Senetlerinde) Zaman Aşımı Ne Kadardır? Kambiyo Senedi Nedir? Kambiyo senetlerinde zamanaşımı sürelerinden önce kambiyo senetlerinin ne olduğundan ve ortak özelliklerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Genel anlamıyla kambiyo Türk Dil Kurumu tarafından “Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya bir yerden toplanan para ve para yerine geçen…