devlet-memurlari-disiplin-yonetmeligindeki-guncel-degisikler-nelerdir

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Güncel Değişikler Nelerdir?

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Nedir? Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu personelinin disiplin soruşturmasının kimler tarafından yapılabileceğini ve usulünü düzenlemektedir. Söz konusu yönetmelik 30 Nisan 2021 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı ve yerine Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği getirildi. Yeni…