devremulk-sozlesmesinin-feshi-senetlerin-iptali-ve-iadesi-emsal-yargitay-kararlari

Devremülk Sözleşmesinin Feshi, Senetlerin İptali Ve İadesi Emsal Yargıtay Kararları

Devremülk Sözleşmesinin Feshi, Senetlerin İptali Ve İadesi Emsal Yargıtay Kararları Devremülk Sözleşmesinin Feshi Senetlerin İptali Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2020/4551 Esas,  2020/5129 Karar : “Yerine getirilmeyen Devre Mülk Sözleşmesinde fesih ile ödenen bedelin iadesi için icra takibine girişilmesi itirazın iptali ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi yerindedir.” Devremülk Sözleşmesinin Feshi Senetlerin İptali Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2020/955…