Gümrük Hukukunda Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Konu Olmayan Alacaklar Nelerdir?

Gümrük Hukukunda Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Konu Olmayan Alacaklar Nelerdir? Uzlaşma Nedir? Uzlaşmanın Faydası Nedir? Gümrük Hukukunda Uzlaşma idare ile vergi yükümlüleri arasında ortaya çıkan ihtilafların yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini öngören bir müessesedir. Gümrük hukukunda uzlaşma Gümrük Kanununun 244. maddesinde ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.Gümrük Hukukunda Uzlaşma Uzlaşma, yargı yoluna…