istihkak-davasi-nedir

İstihkak Davası Nedir?

İstihkak Davası Nedir ? İstihkak davası nedir İstihkak sözcüğü kelime anlamı olarak, hak kazanılan şey anlamına gelmektedir. İstihkak davası ise üzerinde hak iddia edilen taşınır veya taşınmaz malın kime ait olduğunu tespit etmeye ve mal üzerindeki çekişmeye yönelik başvurulan dava türüdür. İstihkak davası Türk Hukuk sisteminde birden çok alanda kendine yer bulmuştur. İstihkak davası birden…