hakaret-sayilmayan-kelimeler-nelerdir

Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir?

Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir? Hakaret Suçu Nedir? Hakaret Suçu Nasıl Oluşur? Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun şerefe karşı suçlar isimli 8. bölümünde 7 madde halinde düzenlenmiştir. Hakaret suçu belli bir somut olgunun kişiye isnat edilmesi veya genel ve soyut olarak kişinin rencide edilmesi ve değersizleştirilmesi yoluyla işlenebilir. Bunun yanı sıra suç salt hareket suçu olduğu…