amir-veya-uste-hakaret-sucu-nedir

Amir veya Üste Hakaret Suçu Nedir?

Amir veya Üste Hakaret Suçu Nedir? (AsCK m.85) 1) Genel Bilgiler Askeri Ceza Kanunu 85. maddesi amir veya üste hakaret suçunu konu edinmektedir. Kanun maddesi 3 fıkradan oluşmakta ve ilk fıkrada hakaret suçunun basit hali yer almaktadır. 85. maddenin ilk fıkrasının son bölümü ve ikinci, üçüncü fıkralarda suçun nitelikli hallerinden bahsetmektedir. 2) Korunan Hukuki Menfaat…