İmar-Kanununda-Öngörülen-Para-Cezalarından-Doğan-Davalar

İmar Kanununda Öngörülen Para Cezalarından Doğan Davalar

İmar Kanununda Öngörülen Para Cezalarından Doğan Davalar İmar Kanununda Öngörülen Para Cezaları Nelerdir? İmar Kanunu’ nun 42.maddesinin 1. fıkrasında imar mevzuatına aykırlık teşkil eden fiil ve durumların tespit edilmesi halinde, bu tespit tarihinden itibaren 10 iş günü içinde, ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk türü için ayrı ayrı olarak yine aynı maddede…

Tehlike-Arz-Eden-Yapıların-Yıktırılması

Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri

Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri Tehlike arz eden yapıların idarelerce yıktırılması konusunda ortaya çıkabilecek muhtemel hukuka aykırılık nedenleri şunlardır: İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.maddesi hükmüne göre bu maddede sayılan yetkileri kullanmaya belediye ve valilikler yetkilidir. Ancak belirtmek gerekir ki İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe…