Zorunlu-arabuluculuk-nedir

Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Zorunlu Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk Nedir? Geleneksel hukuk sistemlerinde uyuşmazlıkların çözüm yolu genel olarak dava yolu ile çözülmektedir. Mahkemelerin dava yoğunluğunu azaltmak için alternatif uyuşmazlık çözüm yolları geliştirilmektedir. Tahkim, uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında arabuluculuk da etkin rol almaktadır. Arabuluculuk en genel anlatımla, zaman ve maliyet açısından zahmetli olan yargı yoluna başvurmak istemeyen tarafların başvurduğu…

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması Kıdem Tazminatı Nedir? 4867 sayılı iş kanunda düzenlenmiş olan kıdem tazminatı çalışan kişiler için maddi olarak güvence sağlamaktadır. İşverenler açısından ise haksız olarak işçilerin işten çıkarılması zorlaştırılmıştır. Kıdem tazminatı, çalışanın yıl içerisinde 30 günlük süre için almış olduğu brüt ücret göz önüne alınarak hesaplanır. Bu ücretle…

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası İş Kazası Nedir? İş kazası kasıt olmaksızın işin görülmesi sırasında ortaya çıkan ve kişiler açısından zarara sebep olan olaylardır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde yer alan hususlar iş kazasının unsurlarını öngörmektedir. İş Kazasının Unsurları Nelerdir? 5510 sayılı kanun gereğince bir kazanın…