Mirasçılıktan-Çıkarma-(Iskat)

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 510. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir kişinin saklı paylı mirasçılarından birinin mirasçılığına son vermesi ve onu mirasının dışında bırakmasıdır. Miras bırakan mirasçısını kısmen de olsa mirastan mahrum etmek niyetinde ise tasarrufunda bunu hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde açık ve kesin ortaya koymuş olmalıdır. Kanunda iki farklı şekilde mirasçılıktan çıkarma…