Terekenin-ve-Mirasın-Tespiti-Davası

Tereke ve Mirasın Tespiti Davası

Tereke ve Mirasın Tespiti Davası Tereke Nedir? Tereke, ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı(aktifleri ve pasifleri), hak ve borçlarının tümüne verilen isimdir. Bu hakların içine murisin şahsa bağlı hakları dâhil değildir. Örnek vermek gerekirse, murise tanınmış intifa hakkı terekeye dahil olmaz ve hiçbir şekilde mirasçılara geçmez. Tespit Davası Açmakla Ne Amaçlanır? Mahkemeden…