idari-yargida-dava-turleri

İdari Yargıda Dava Türleri

İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ İdari yargıda dava türleri, bir hukuk düzeninde talebin konusuna göre açılabilecek olan davaları gösterir. İdari dava türleri; iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmelerden doğan davalar olmak üzere üçe ayrılsa da idari sözleşmelerden doğan davalar doktrinde tam yargı davasının bir türü olarak görülmektedir. Ancak bir idari sözleşmeye ilişkin olmakla birlikte idarenin…