MDM HUKUK VE DANIŞMANLIK


 

Birçok farklı alanda faaliyet gösteren, müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda hukuki hizmet veren Ankara merkezli bir hukuk bürosudur. 

Tecrübeli ve alanlarında uzman avukatları, sektörlerine hakim danışmanları bünyesinde barındıran geniş bir ekiptir.

Mdm Hukuk Logo Sayfa

Hakkımızda

Yurtiçi ve yurt dışındaki çözüm ortakları ve uzman kadrosuyla birlikte müvekkillerine nitelikli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Büromuzun müvekkilleri; kendileriyle ilgili hukuki danışmanlık hizmetlerine en kapsamlı şekilde ulaşabilmekte, büromuzun uzman kadrosunun güncel mevzuata ve uygulamaya ilişkin sahip olduğu tecrübeye ve bilgiye dayalı ayrıntılı hukuki desteğimizden her zaman faydalanabilmektedirler

Bize Ulaşın


  Ankara Avukat ve Danışmanlık

  Hukuki bir uyuşmazlık veya işlemiyle ilgili bir avukata vekâlet vermek isteyen kişiler aşağıda belirtilecek olan bilgi ve belgeler ile notere başvurmalıdır. Noter tarafından gerekli işlemler yapılarak vekâletname çıkarılacaktır. Avukata vekâlet vermek için aynı ilde olmaya gerek yoktur. Vekâlet vereceğiniz avukata il dışından veya bulunduğunuz yerden de vekâlet verilebilir.

  Vekâletname çıkarılırken notere verilmesi gereken bilgi ve belgeler;

  Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
  Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesi,
  Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu,
  Vekâlet verilecek Avukatın Adı Soyadı,
  T.C. Kimlik numarası, Adresi ve Baro Sicili,
  Vekâletnamenin türüne göre vekâlet verecek kişinin vesikalık fotoğrafı,
  Vekâletnamenin türüne göre vekâletname bedeli.
  Türk hukuk sistemimizde, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile ilgili olarak 5237 sayılı TCK ve 5271 sayılı CMK olmak üzere iki temel kanun mevcuttur. Bilindiği üzere evrensel hukuk sisteminin en temel kuralı kanunsuz suç ve ceza olmayacağıdır. Özel kanunlarda belirtilen suçlar ve cezaları bir kenara bırakırsak diğer suçlar ve cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş iken; bu suçların ortaya çıkması durumunda yargılamanın nasıl yapılacağı ve cezanın nasıl verileceği ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir. Ancak ayrıca belirtmek gerekir ki ceza mahkemeleri tarafından verilen cezaların nasıl infaz edileceği ise 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

  Ceza muhakemesi sonucunda hapis gibi yaptırımların kişilerin hürriyetlerini kısıtlayan özelliği gereği şüpheli, sanık, mağdur, müşteki, katılan bakımından ceza yargılamasında avukat oldukça önemli bir kişi haline gelmektedir. Dolayısıyla bu dönemlerde kişiler başından daha önce bu tür olaylar geçmiş kişilerden bu alanda en iyi avukat ile çalışmak için ceza avukatı hakkında tavsiyeler alırlar. Ancak bize göre her dosya ve her olay bir tane olduğu için ayrı ayrı incelenmeli ve araştırılmalıdır. Bu bakımdan en iyi ceza avukatı, size ve dosyanıza değer veren ve size ve dosyanıza vakit ayıran kişidir.
  Başınıza gelecek herhangi hukuki olayda bir ağır ceza avukatı ile çalışmadan önce her zaman avukatın daha önceki duruşmalardaki başarısı, hangi davaları üstlendiği ve avukatın tecrübesi konusunda araştırma yapmanız çok önemlidir. Seçeceğiniz avukatın ihtisas alanın ceza davaları olması çok önemli bir ayrıntıdır.

  Sizlerde bütün bu korkuları yaşamamak için ağır ceza avukatı tercihinizi yaparken araştırmalarınızı en doğru şekilde yapmalısınız. Hangi tür dava olur ise olsun avukat seçimi önemlidir. Avukatlarında kendi branşlarında uzmanlık alanları vardır. Ancak ağır ceza hukuku konusunda yapacağınız seçim en önemli avukat seçimidir.

  Çünkü ağır ceza davalarında yapılacak hataların geri dönüşü bulunmamaktadır. Dilekçe hazırlanmasında yada dosyaların hazırlanmasında yapılacak bir hata yada gözden kaçabilecek bir küçük ayrıntı telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Bu konularda ve dava sürecinde mağdur olmamak için profesyonel bir Ağır ceza avukatı ile çalışmanız sizler için en doğru tercih olacaktır.
  Boşanmak isteyen eşler; aralarındaki mal paylaşımı, çocuklarının velayeti ve diğer hususlarda eğer anlaşmışlarsa boşanma avukatı tarafından hazırlanması gereken anlaşmalı boşanma protokolü ile tarafların anlaşmalı boşanması gerçekleşecektir. Bu bakımdan boşanma avukatı tarafından hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü çok önemlidir. Zira, anlaşmalı boşanma davası sonucunda taraflar anlaşmalı boşanma protokolündeki hükümlere göre boşanacaklardır ve aslında boşanma kararı ile birlikte boşanma protokolü tarafların tabiri caizse bir nevi kanunu gibi olacaktır. Bu bakımdan anlaşmalı boşanma protokolünün alanında uzman bir boşanma avukatı tarafından tüm hususlar kararlaştırılmış, eksiksiz ve sonradan hak kaybına uğratmayacak şekilde hazırlanması oldukça önemli bir husustur.

  Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanmaya karar vermesine rağmen boşanmanın ferileri (mal paylaşımı, velayet, nafaka, tazminat vs.) konularında anlaşamaması durumunda veya eşlerden birinin boşanmak istemesine rağmen diğer eşin boşanmak istememesi durumunda açılan ve eşlerin taleplerinin değerlendirilerek aile mahkemesi tarafından karara bağlandığı boşanma davası çeşididir. Belirtmek gerekir ki bu davalarda eşlerin talepleri boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda olacaktır.

  Boşanma avukatı, anlaşmalı boşanmaya karar veren eşlerin boşanma protokolünün hazırlanması, bu protokolün mahkemeye sunulması ve boşanma kararının kesinleştirilmesi sürecinde avukatlık hizmeti verecektir. Aynı zamanda boşanma sürecinde taraflara hukuki danışmanlık hizmeti de verecektir.
  Kamu kurumunda çalışacak, istihdam edilecek personeller hakkında birçok şart aranır. Devletin, istihdam edeceği ve unvanların gerektirdiği genel koşullar haricinde, devlete ait kurumlarda bulunan ortak unvana sahip kadrolarda bile o kurumların özel durumları ve görevleri gereği özel şartların da belirlenmesi gayet normal bir durumdur. Kuruma alınacak personellerin, hangi okullarda okudukları, adli veya idari soruşturma geçmişi olup olmadığı, daha önce hangi işte veya iş kollarında çalıştığı, yaşı, hakim olduğu diller vs. gibi bu şartları sağlayan adaylar, belirli sınavlardan geçirilip mevzuat bilgileri ve genel kültürleri ölçülerek elemeye tabi tutulurlar.

  Devleti zafiyete uğratmayacak, kritik görevlere doğru personellerin seçilebilmesi için yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında elde edilen veriler, çeşitli yöntemler ve araçlar vasıtasıyla daha önce belirlenmiş objektif kıstaslar ile süzülüp Değerlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanır. Fakat bunlar yapılırken de birçok hukuka aykırı uygulamalara neden olmaktadır. Bu hukuka aykırı uygulamaların önüne geçebilmek için de güvenlik soruşturmasının iptali davası açılmaktadır.

  Türkiye’de açılacak tüm davalarda olduğu gibi idari davalarda da kişinin avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu davalar spesifik davalar olup özel bilgi ve tecrübeyi gerektirmektedir. Bu bakımdan idare mahkemelerinde açılacak yürütme durdurma istemli iptal davalarında kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için avukat aracılığıyla açmaları önemlidir. Bu bakımdan kanunları çok iyi bilen, emsal kararları dosyanıza eklenebilecek, mevzuatta bulunan lehinize hükümleri mahkemeye doğru bir şekilde aktarabilecek bir avukattan profesyonel destek almanızı yararınıza olacaktır