MDM HUKUK VE DANIŞMANLIK

MDM Hukuk ve Danışmanlık; Ankara merkezli faaliyet gösteren bir avukatlık bürosudur.

Büromuz; ülke genelinde avukatlık mesleğinin yasal ve etik değerleri çerçevesinde hukukun bir çok alanında yetkin kadrosuyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Büromuzun müvekkilleri; kendileriyle ilgili hukuki danışmanlık hizmetlerine en kapsamlı şekilde ulaşabilmekte, büromuz kadrosunun güncel mevzuata ve uygulamaya ilişkin sahip olduğu tecrübeye ve bilgiye dayalı ayrıntılı hukuki desteğimizden her zaman faydalanabilmektedirler.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun ana prensibi; hizmet verdiğimiz müvekkillerin farklılıklarına saygı, uyum ve yakın işbirliği içerisinde hizmet sunmaktır.

Faaliyet alanlarımıza ilaveten ülkemizdeki dinamik olarak sık sık değişikliğe uğrayan mevzuatımız üzerinde müvekkillerine arzu edilen alanlarda  danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hakkımızda

Misyonumuz

Vizyonumuz

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Misyonu; faaliyet alanlarımızda müvekkillerimize disiplinli, çağdaş, yenilikçi, proaktif, pragmatik ve her zaman ulaşılabilen bir yaklaşım ile hizmet vermektir.

Müvekkillere verilen hizmetler esnasında büromuzun; evrensel hukuki değerler ile avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde (Dürüst, Güvenilir, Sadık, Adil, Hakkaniyetli, Bağımsız, Sır Saklama Yükümlüğüne Riayet ve benzeri hususlar) hareket ederek kadromuz ile faaliyet yürütmek başlıca görevlerimizdendir.

Bu anlamda MDM Hukuk ve Danışmanlık; müvekkillerine karşılık güvene ilişkisinin tesis edilmesiyle birlikte meselenin ele alınmasından sonuca kadar yürütülecek süreçte birebir ilgilenmek suretiyle teknolojinin ve gelişmelerin ışığında bir sürecin tümüyle yönetilmesi ve verilecek hizmeti tüm ekibiyle şiar edinmiş bir kurumdur.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Vizyonu; Türkiye’de ve Uluslar Arası arenada hukuk alanında müvekkillerin hak ve özgürlüklerini saygı ve iş birliği içinde profesyonelce savunmak, adalete ve hukuka olan inancın artmasına katkı sağlamak, yurtiçi ve yurt dışındaki hukuk sistemlerinde meydana gelen tüm gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek müvekkillerinin yararına sunarak, dürüst, güvenilir, çağdaş, saygın, yenilikçi ve başarı odaklı bir perspektif ile adaletin tecelli etmesine katkı sağlamaktır.