MDM HUKUK VE DANIŞMANLIK

Yurtiçi ve yurt dışındaki çözüm ortakları ve uzman kadrosuyla birlikte müvekkillerine nitelikli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Büromuzun müvekkilleri; kendileriyle ilgili hukuki danışmanlık hizmetlerine en kapsamlı şekilde ulaşabilmekte, büromuzun uzman kadrosunun güncel mevzuata ve uygulamaya ilişkin sahip olduğu tecrübeye ve bilgiye dayalı ayrıntılı hukuki desteğimizden her zaman faydalanabilmektedirler.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun ana prensibi; hizmet verdiğimiz müvekkillerin farklılıklarına saygı, uyum ve yakın işbirliği içerisinde hizmet sunmaktır.

MDM Hukuk ve Danışmanlık müvekkillerine, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, Havacılık Hukuku, İcra Hukuku, Enerji ve Madencilik Hukuku, Asker Polis Hukuku, Bilişim Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, İmar ve İnşaat Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Miras Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Spor Hukuku ve Tüketici Hukuku gibi geniş bir faaliyet alanında, yüklenilen işin gereği çerçevesinde seyahat engeli olmayan uzman kadromuz ile birlikte ülkemizin dört bir yanında hizmet sağlamaktadır.

Bahsedilen hukuki hizmet alanlarına ilaveten ülkemizdeki dinamik olarak sık sık değişikliğe uğrayan mevzuatımız üzerinde müvekkillerine arzu edilen alanlarda profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir.

Misyonumuz

Vizyonumuz

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Misyonu; faaliyet alanlarımızda müvekkillerimize disiplinli, çağdaş, yenilikçi, proaktif, pragmatik ve her zaman ulaşılabilen bir yaklaşım ile hizmet vermektir.

Müvekkillere verilen hizmetler esnasında büromuzun; evrensel hukuki değerler ile avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde (Dürüst, Güvenilir, Sadık, Adil, Hakkaniyetli, Bağımsız, Sır Saklama Yükümlüğüne Riayet ve benzeri hususlar) hareket ederek uzman kadromuz ile faaliyet yürütmek başlıca görevlerimizdendir.

Bu anlamda MDM Hukuk ve Danışmanlık; müvekkillerine karşılık güvene ilişkisinin tesis edilmesiyle birlikte meselenin ele alınmasından sonuca kadar yürütülecek süreçte birebir ilgilenmek suretiyle teknolojinin ve gelişmelerin ışığında profesyonel bir yönetim anlayışıyla verilecek hizmeti tüm ekibiyle şiar edinmiş bir kurumdur.

.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Vizyonu; Türkiye’de ve Uluslar Arası arenada hukuk alanında müvekkillerin hak ve özgürlüklerini saygı ve iş birliği içinde profesyonelce savunmak, adalete ve hukuka olan inancın artmasına katkı sağlamak, yurtiçi ve yurt dışındaki hukuk sistemlerinde meydana gelen tüm gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek müvekkillerinin yararına sunarak, dürüst, güvenilir, çağdaş, saygın, yenilikçi ve başarı odaklı bir perspektif ile adaletin tecelli etmesine katkı sağlamaktır.

Misyonumuz

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Misyonu; faaliyet alanlarımızda müvekkillerimize disiplinli, çağdaş, yenilikçi, proaktif, pragmatik ve her zaman ulaşılabilen bir yaklaşım ile hizmet vermektir.

Müvekkillere verilen hizmetler esnasında büromuzun; evrensel hukuki değerler ile avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde (Dürüst, Güvenilir, Sadık, Adil, Hakkaniyetli, Bağımsız, Sır Saklama Yükümlüğüne Riayet ve benzeri hususlar) hareket ederek uzman kadromuz ile faaliyet yürütmek başlıca görevlerimizdendir.

Bu anlamda MDM Hukuk ve Danışmanlık; müvekkillerine karşılık güvene ilişkisinin tesis edilmesiyle birlikte meselenin ele alınmasından sonuca kadar yürütülecek süreçte birebir ilgilenmek suretiyle teknolojinin ve gelişmelerin ışığında profesyonel bir yönetim anlayışıyla verilecek hizmeti tüm ekibiyle şiar edinmiş bir kurumdur.

.

Vizyonumuz

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun Vizyonu; Türkiye’de ve Uluslar Arası arenada hukuk alanında müvekkillerin hak ve özgürlüklerini saygı ve iş birliği içinde profesyonelce savunmak, adalete ve hukuka olan inancın artmasına katkı sağlamak, yurtiçi ve yurt dışındaki hukuk sistemlerinde meydana gelen tüm gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek müvekkillerinin yararına sunarak, dürüst, güvenilir, çağdaş, saygın, yenilikçi ve başarı odaklı bir perspektif ile adaletin tecelli etmesine katkı sağlamaktır.