Genel Bilgilendirme

Toplumsal yaşam, insanlar arası ve devletle olan ilişkilerin düzenlendiği hukuk kurallarıyla şekillenir. Avukatlar, bu hukuki düzen içinde, bireyler ve kurumlar için rehberlik eden, danışmanlık sunan ve yargı önünde temsilcilik yapan kilit figürlerdir. Onlar, müvekkillerinin hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli hukuki bilgi ve becerilerle donanmış kişilerdir. Türkiye’de, yaklaşık 200.000 kayıtlı avukat bulunmakta, bu da vatandaşların hukuki sorunlarında doğru avukat seçimi yaparken dikkatli olmalarının önemini göstermektedir.

Avukatlık mesleği yapmak isteyen kişilerin öncelikle T.C. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından denklik tanınan 4 yıllık eğitim veren bir üniversitenin hukuk fakültesinden başarıyla mezun olması gerekmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki sadece bu mezuniyet avukat olmak için tek başına yeterli değildir. Bu bakımdan hukuk fakültesini bitiren kişilerin ikamet ettikleri ildeki baroya kayıt olarak 1 yıl süren avukatlık stajını tamamlamaları gerekmektedir. Bu bakımdan ayrıca belirtmek gerekir ki 1 yıllık avukatlık stajı yapan kişilerin bu süre zarfında başka bir işle uğraşması ve sigortalı bir işte çalışması yasaktır. Aksi durumda bu kişilerin avukatlık stajı iptal edilecektir. Avukatlık stajının bitiminde baro başkanlığı tarafından stajını bitiren kişiye staj bitim belgesi verilmektedir. Staj bitim belgesini alan avukat adayı bu belge ile birlikte hukuk fakültesi mezuniyet diploması ve gerekli diğer belgelerle birlikte kayıtlı olmak istediği baroya avukatlık ruhsat başvurusunda bulunacaktır. Baro Yönetim Kurulu, TBB Yönetim Kurulu ve son olarak da Adalet Bakanlığı’nın oluru ile kişi adına avukatlık ruhsatı düzenlenir. Kişinin Baro Yönetim Kurulu huzurunda ettiği avukatlık yemini sonrasında kişiye avukatlık ruhsatnamesi takdim edilir ve temsili bir cübbe giydirilir. Kişi bu andan itibaren avukat sayılır.

Önemle belirtmek gerekir ki 24.10.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yargı Reformu Paketi ile birlikte Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirilmiştir. Dolayısıyla bu sınav ile birlikte hukuk mesleği olarak kabul edilen hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerine girmek isteyen kişilerin, üniversitelerinin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir nevi ön eleme sınavı niteliğinde olan bu sınavlara girmesi gerekmektedir. Adayların bu sınavı geçmeleri durumunda çeşitli mevzuatlarda öngörülen Avukatlık Stajı, Hakimlik ve Savcılık sınavlarında da başarılı olmaları durumunda bu meslekleri yapabileceklerdir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki yukarıda belirtilen Yargı Reformu Paketi kapsamında getirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Hukuk Fakültesi’ne 2020-2021 öğretim yılında kayıt yaptıran adayların mezun oldukları yıldan itibaren gerçekleştirilecek olup değişiklikten önce Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptıran kişiler bu sınav kapsamı dışında bırakılmıştır.

Hukuki bir uyuşmazlık veya işlemiyle ilgili bir avukata vekâlet vermek isteyen kişiler aşağıda belirtilecek olan bilgi ve belgeler ile notere (yurt dışında ise elçilik veya konsolosluklara) başvurmalıdır. Noter veya ilgili birimler tarafından gerekli işlemler yapılarak vekâletname çıkarılacaktır. Avukata vekâlet vermek için aynı ilde veya ülkede olmaya gerek yoktur. Vekâlet vereceğiniz avukata ülke, il dışından veya bulunduğunuz yerden de vekâlet verilebilir.

Vekâletname çıkarılırken notere verilmesi gereken bilgi ve belgeler;

  • Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
  • Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesi,
  • Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu,
  • Vekâlet verilecek Avukatın Adı Soyadı, T.C. Kimlik numarası, Adresi ve Baro Sicili,
  • Vekâletnamenin türüne göre vekâlet verecek kişinin vesikalık fotoğrafı,
  • Vekâletnamenin türüne göre vekâletname bedeli.