Genel Bilgilendirme

Toplumsal yaşam içerisinde insanın insanla ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallarının tümüne hukuk denir. Bu bakımdan hukuki konularda ve hukuki uyuşmazlıklarda gerek gerçek kişilere gerekse de tüzel kişilere hukuki yol gösteren, danışmanlık hizmeti sunan ve bu gerçek ve tüzel kişileri adli ve idari makamlar önünde temsil eden, kısacası vekilliğini yapan kişilere avukat denilmektedir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını ve özgürlüklerini korumak adına gerekli tüm hukuki donanımlarla donatılmış kişilerdir. 31.12.2019 tarihi itibariyle yapılan hesaplamada Türkiye’de 127.691 kişi baroya kayıtlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Bu bakımdan Türkiye’de bugün olarak yaklaşık 140.000 baroya kayıtlı avukat olduğu düşünülmektedir. Durum böyle iken vatandaşlar da hukuki konu ve uyuşmazlıklarında kendilerine en iyi hukuki desteği verecek avukatı araştırırlarken ince eleyip sık dokuyarak tabiri caizse uyuşmazlık konusunda kendilerine göre en iyi avukatı bulmaya çalışmaktadırlar.

 

Avukatlık mesleği yapmak isteyen kişilerin öncelikle T.C. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından denklik tanınan 4 yıllık eğitim veren bir üniversitenin hukuk fakültesinden başarıyla mezun olması gerekmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki sadece bu mezuniyet avukat olmak için tek başına yeterli değildir. Bu bakımdan hukuk fakültesini bitiren kişilerin ikamet ettikleri ildeki baroya kayıt olarak 1 yıl süren avukatlık stajını tamamlamaları gerekmektedir. Bu bakımdan ayrıca belirtmek gerekir ki 1 yıllık avukatlık stajı yapan kişilerin bu süre zarfında başka bir işle uğraşması ve sigortalı bir işte çalışması yasaktır. Aksi durumda bu kişilerin avukatlık stajı iptal edilecektir. Avukatlık stajının bitiminde baro başkanlığı tarafından stajını bitiren kişiye staj bitim belgesi verilmektedir. Staj bitim belgesini alan avukat adayı bu belge ile birlikte hukuk fakültesi mezuniyet diploması ve gerekli diğer belgelerle birlikte kayıtlı olmak istediği baroya avukatlık ruhsat başvurusunda bulunacaktır. Baro Yönetim Kurulu, TBB Yönetim Kurulu ve son olarak da Adalet Bakanlığı’nın oluru ile kişi adına avukatlık ruhsatı düzenlenir. Kişinin Baro Yönetim Kurulu huzurunda ettiği avukatlık yemini sonrasında kişiye avukatlık ruhsatnamesi takdim edilir ve temsili bir cübbe giydirilir. Kişi bu andan itibaren avukat sayılır.

Önemle belirtmek gerekir ki 24.10.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yargı Reformu Paketi ile birlikte Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirilmiştir. Dolayısıyla bu sınav ile birlikte hukuk mesleği olarak kabul edilen hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerine girmek isteyen kişilerin, üniversitelerinin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir nevi ön eleme sınavı niteliğinde olan bu sınavlara girmesi gerekmektedir. Adayların bu sınavı geçmeleri durumunda çeşitli mevzuatlarda öngörülen Avukatlık Stajı, Hakimlik ve Savcılık sınavlarında da başarılı olmaları durumunda bu meslekleri yapabileceklerdir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki yukarıda belirtilen Yargı Reformu Paketi kapsamında getirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Hukuk Fakültesi’ne2020-2021 öğretim yılında kayıt yaptıran adayların mezun oldukları yıldan itibaren gerçekleştirilecek olup değişiklikten önce Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptıran kişiler bu sınav kapsamı dışında bırakılmıştır.

Hukuki bir uyuşmazlık veya işlemiyle ilgili bir avukata vekâlet vermek isteyen kişiler aşağıda belirtilecek olan bilgi ve belgeler ile notere başvurmalıdır. Noter tarafından gerekli işlemler yapılarak vekâletname çıkarılacaktır. Avukata vekâlet vermek için aynı ilde olmaya gerek yoktur. Vekâlet vereceğiniz avukata il dışından veya bulunduğunuz yerden de vekâlet verilebilir.

Vekâletname çıkarılırken notere verilmesi gereken bilgi ve belgeler;

  • Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
  • Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesi,
  • Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu,
  • Vekâlet verilecek Avukatın Adı Soyadı, T.C. Kimlik numarası, Adresi ve Baro Sicili,
  • Vekâletnamenin türüne göre vekâlet verecek kişinin vesikalık fotoğrafı,
  • Vekâletnamenin türüne göre vekâletname bedeli.