Mdm Hukuk ve Danışmanlık – Hukuki Makaleler

MDM Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın değişen ihtiyaçlarına uygun hukuki desteği sağlayabilmek adına, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, kendimizi sürekli olarak güncellemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Yukarıda, her hukuk dalına ilişkin özet bilgileri bulacaksınız. Daha fazla bilgi ve kaynak için, belirtilen başlıklara tıklamanız yeterlidir. 

Aile Hukuku: Evlilik, boşanma, nafaka, velayet, miras ve diğer aile ilişkilerine ilişkin hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır.

Asker ve Polis Hukuku: Askeri ve polis personelinin haklarını, sorumluluklarını ve disiplin işlemlerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku: İnternet, bilgisayar ve diğer bilişim teknolojileriyle ilgili hukuki meseleleri ele alan hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku: Suçlar ve cezalar, suçluların yargılanması ve infazlarla ilgili hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku: Taşınmaz malların mülkiyet, kiralama, devir ve diğer konularla ilgili hukuki düzenlemeleri ele alan hukuk dalıdır.

Enerji ve Madencilik Hukuku: Enerji üretimi, dağıtımı ve madencilik faaliyetleriyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır.

Havacılık Hukuku: Sivil ve ticari havacılık, havaalanları ve hava taşımacılığına ilişkin hukuki düzenlemeleri ele alan hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukuku: Borçların tahsili, iflas ve konkordato işlemleriyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır.

İdare Hukuku: Devletin idari faaliyetlerine ilişkin hukuki düzenlemeleri ve idari yargıyı ele alan hukuk dalıdır.

İlaç Hukuku: İlaçların üretimi, dağıtımı ve denetimiyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır.

İnşaat ve İmar Hukuku: İnşaat projeleri, imar planları ve yapı denetimiyle ilgili hukuki düzenlemeleri ele alan hukuk dalıdır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri, iş sözleşmeleri ve sosyal güvenlik haklarını düzenleyen hukuk dalıdır.

Memur Hukuku: Kamu görevlilerinin atanması, görevleri, hakları ve sorumluluklarıyla ilgili hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır.

Spor Hukuku: Spor faaliyetleri, spor organizasyonları, spor kulüpleri ve sporcuların haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır.

Tazminat Hukuku: Maddi ve manevi zararların tazmini, haksız fiil ve sözleşmeden doğan zararların tazminiyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku: Şirketler, ticari işlemler ve ticari sözleşmelerle ilgili hukuki düzenlemeleri ele alan hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku: Vergi, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin düzenlenmesi ve vergi idaresiyle ilişkileri ele alan hukuk dalıdır.

Yüksek Yargı Organları Kararları: Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek yargı organlarının kararlarını ve emsal teşkil eden içtihatları içeren hukuk alanıdır.

Her bir hukuk dalına ilişkin emsal kararlar, örnek dosyalar ve daha fazla bilgi için, ilgili başlıklara tıklamanız yeterlidir.